Esimerkkejä ja ideoita

Tietoverkkojen kautta hyödynnettävien aineistojen avulla voidaan selvittää monia edellä mainittuja aihepiirejä. Tilastotietoja ja interaktiivisia karttapalveluja on saatavilla useista maailman kolkista, joskin on huomattava ettei aineiston tarjonta ole kaikenkattavaa. Eniten tietoverkkojen avulla hyödynnettäviä paikkatietodataa ja karttamateriaaleja on saatavilla Yhdysvalloista. Myös monista Euroopan valtioista löytyy myös paljon digitaalisia lähdeaineistoja. Painettujen lähdeaineistojen, kuten tilastojen, atlasten ja kirjallisuuden käyttö on suositeltavaa erityisesti niiden aihepiirien kohdalla, joista on rajoitetusti aineistoa tietoverkoissa.

Minkälaisia digitaalisia aineistoja tietoverkoista sitten löytyy?

Valitaan esimerkiksi Turun seudulla sijaitseva Kaarinan kunta, josta olisi tarkoitus laatia aluetutkimus. Tietoverkoissa olevien aineistojen etsiminen kannattaa aloittaa käyttämällä erilaisia hakukoneita. Paikkatietoaineistoja voi etsiä muun muassa hakusanoilla ”GIS”, ”GIS data” ja ”paikkatieto”. Kaarinan ja muiden Turun naapurikuntien kohdalla kannattaa hyödyntää Paikkatietolainaamon palveluja. Palveluun pitää kirjautua käyttäjäksi ja pyytää käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla palvelun välittämiä paikkatietoaineistoja voi ladata ilmaiseksi omalle työasemalleen. Palvelussa voi myös katsella tarjolla olevia aineistoja kirjautumatta käyttäjäksi.

Paikkatietolainaamon aineistoista voidaan ladata aluetutkimuksen tarpeisiin seuraavia paikkatietoaineistoja Kaarinasta:

  • kallioperäkartta
  • maaperäkartta
  • korkeuskäyrät
  • maastotietokanta ja
  • ortoilmakuva

Turun Seudun karttapalvelu tarjoaa myös interaktiivisia karttoja Kaarinasta ja lähikunnista.

Tilastotietoja Kaarinasta ja muista Suomen kunnista voi etsiä Kuntatiedon keskuksen Kunnat.net palvelusta. Sen sisältämien tilastojen avulla voidaan aluetutkimuksessa selvittää muun muassa kunnan pinta-ala, asukasluku ja muut väestötiedot, aluejaot ja elinkeinorakenne. Palvelusta löytyy myös kuntatalouden tilastoja, joiden avulla voidaan tarkastella kunnan talouden kehitystä ja sen aiheuttamia ongelmia tai kehitysmahdollisuuksia.

Kaarinan liikennettä ja palveluja voidaan selvittää esimerkiksi kunnan kotisivuilta.

Kaarinan aluetta on mahdollista tarkastella eri aluetasoilla tietoverkoista löytyvien aineistojen avulla. Helposti zoomattavia kartta ja satelliittikuva-aineistoja löydät Googlen karttapalvelusta. Tästä sovelluksesta on tarjolla myös ilmainen 3D-sovellus, jonka voi ilmaiseksi ladata työasemalle ja tarkastella aluetta eri mittakaavoissa globaalista paikalliseen. Palvelua voidaan käyttää myös paikkatietojärjestelmien periaatteiden kuvaamiseen. Suomen valtiotason tilastoja on esimerkiksi Tilastokeskuksen Suomi lukuina sivustolla. Muista valtioista löytyy tietoja Maailma numeroina sivustolta.

Lisää aiheesta

Paikkatietolainaamo
Turun Seudun karttapalvelu (Turun kaupunki)
Kunnat.net
Kaarinan kaupungin verkkosivut
Googlen karttapalvelu (Google)
Google Earth -3D-sovellus (Google)
Suomi lukuina (Tilastokeskus)
Kansainvälistä tilastotietoa (Tilastokeskus)

Tino Johansson