Lopuksi

Tässä tukimateriaalissa on pyritty antamaan opettajalle vinkkejä käyttökelpoisista tietoverkoissa olevista aineistoista ja kirjoittamaan auki opetussuunnitelmassa määriteltyjä aluetutkimuskurssin sisältöjä. Tukimateriaalissa kuvatut linkit ja esimerkit eivät ole kaikenkattavia ja niistä saattavat jopa puuttua kaikkein käyttökelpoisimmat aineistot.

Toivottavaa onkin, että opettajat välittäisivät toisilleen informaatiota hyväksi kokemistaan käytännöistä ja aineistojen lähteistä, joita he ovat käyttäneet aluetutkimuskurssilla. Tietoverkoissa olevien valmiiden ja hyödyllisten aineistojen määrä kasvaa päivittäin ja uusia ilmaisia paikkatieto-ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti. Omien tietojen päivittäminen saatavilla olevien sovellusten ja aineistojen suhteen on helpompaa ja tehokkaampaa verkostojen avulla. Jaettu ilo on paras ilo!

Tino Johansson