Riskien maailma (GE3)

Kurssin sisällöt pohjautuvat pakollisiin GE1- ja GE2-kursseihin. Ajatuksena on, että perustiedot maapallon luonnonmaantieteestä ja kulttuurimaantieteestä ovat jo olemassa. Riskien maailma -kurssissa syvennytään riskien esiintymiseen, vaikutuksiin, torjuntaan, ehkäisemiseen, varautumiseen ja tulevaisuuden näkymiin ajankohtaisen tiedon avulla.

  • Riskien maantieteeseen liittyviä etälukion opiskelutehtäviä (Opetushallitus)
  • Maailman konflikteja
    Tältä Ulkoministeriön kehityspoliittisen viestinnän sivustolla on ajantasaista tietoa maailman kriisipesäkkeistä sekä taustamateriaalia konflikteihin liittyvistä ilmiöistä. Karttaan punaisella merkittyjä, akuutteja konflikteja seurataan säännöllisesti, keltaisella merkittyjä päivitetään harvemmin. Voit osoittaa alueen kartalta tai valita listasta.

Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys

Kurssin esittely ja johdanto tähän maantieteen alueeseen. Riskien luokittelussa on hyvä muistaa esitellä riskien moninaisuus. Erityisesti kannattaa muistaa, että vaikka joissakin lähteissä maantieteellisten riskien luokittelusta on jätetty pois ihmisen aiheuttamat, ihmiskuntaan liittyvät ja tekniset riskit, ne ovat kuitenkin osa opetussuunnitelman tämän kurssin sisältöjä.

  • Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet
  • Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet
  • Ihmiskunnan riskit ja riskialueet

Luonnonriskit ovat hasardeja, joita esiintyy maapallolla ihmisen toiminnasta riippumatta. Ne liittyvät luonnon järjestelmän toimintaan. Ympäristöriskit liittyvät ihmisen ja luonnon riippuvuuteen. Ihmiskunnan riskeillä tarkoitetaan ihmiskunnan sisäisiä tapahtumia.

Riskien käsittelyssä on tärkeää sijoittaa riskialueet maailmankartalle ja pohtia riskialueiden sijainnin syitä. Erityisen tärkeää on uutisseuranta ja riskiuutisiin tutustuminen monipuolisesti eri tietolähteistä. Osa riskiuutisista sijoittuu ajallisesti tiettyyn vuodenaikaan ja myös tämäntyyppinen ajallinen sijoittuminen on kurssin opetuksessa seurattava asia: esimerkiksi hirmumyrskyjä esiintyy lämpimillä merialueilla kesän jälkeen, kun merivesi on lämmennyt riittävän lämpöiseksi.

Riskien käsittelyssä on hyvä pohtia ihmisen toiminnan vaikutuksia, riskien torjuntaa ja säätelymahdollisuuksia. Keinot ovat hyvin erilaisia, jos kyseessä on vaikkapa vulkaanisten riskien torjunta tai sodan ja pakolaiskriisin säätelymahdollisuudet.

Tekniset riskit

Tekniset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät rakennettuun teknologiseen ympäristöön. Esimerkkejä teknisistä riskeistä ovat vaikkapa vesijohtoverkoston saastuminen, sähköverkoston vaurioituminen, tietokonejärjestelmien kaatuminen tai laboratorioiden turvallisuusjärjestelmien vaarantuminen.

Tekniset riskit ovat todellisia riskejä, ja osoituksia niiden vaaroista on esiintynyt. Tekniset riskit ovat innostaneet joitakin ihmisiä kuitenkin myös science fiction -tyyppisiin visiointeihin, joita esimerkiksi kirjallisuudessa ja elokuvissa on esitetty. Oppitunneilla on hyvä käsitellä näitä asioita, mutta huolehtia myös turhan pelottelun vaarasta. Teknisten riskien käsittelyssä on myös erittäin tärkeää pohtia ihmisen toiminnan eettistä perustaa ja vastuullisuutta lähiympäristöä ja koko ihmiskuntaa kohtaan.

Hannele Cantell