Yhteinen maailma (GE2)

Yhteinen maailma on nimensä mukaisesti kurssi, jossa käsitellään ihmisen toimintaa maailmanlaajuisesti. Kurssin nimeen sisältyy myös vastuu yhteisestä maailmasta: se mitä tapahtuu ja miten toimitaan muualla, liittyy myös omaan elämäämme. Ja vastaavasti omat tekomme vaikuttavat myös muuhun maailmaan. Kurssin keskeisenä ajatuksena on ymmärtää ihmisen toiminnan syitä ja seurauksia ja pohtia toimintaa kestävän kehityksen kaikkien ulottuvuuksien näkökulmista: ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti.

Oneworld.net Tietoa maailman tilasta, järjestöistä, projekteista yms. Englanninkielinen sivusto.
Artikkeleita mm. kulttuurimaantieteeseen, ympäristökysymyksiin ja riskien maantieteeseen liittyen etälukion sivuilta.

Hannele Cantell