Liikkuminen ja vuorovaikutus

Luonnonvarat, elinkeinot ja ympäristö

Näiden aiheiden käsittely tapahtuu kestävän kehityksen perustalta. Ihmisen toiminnan ja elinkeinojen tarkastelussa huomioidaan ympäristön tilan muutokset sekä ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 

Hannele Cantell