Väestö ja asutus

Väestökysymykset ovat kulttuurimaantieteen keskeisiä tarkasteluaiheita. Maantieteessä ollaan kiinnostuneita siitä, miksi ihmiset ovat asuttaneet tietyt alueet ja miksi taas toiset alueet ovat jääneet harvaanasutuiksi. Väestönkasvun kiihtyminen ja sen vaikutukset ovat maantieteen tärkeitä tarkastelukohteita. Opetuksessa kannattaa hyödyntää väestö-, terveydenhuolto-, koulutus- ja hyvinvointitilastoja.

Kulttuurien ja niiden muuttumisen tarkastelu on nuorten omassa elämä voimakkaasti näkyvä ilmiö. ”Maailman muuttuminen” muutaman viime vuosikymmenen aikana on hyvä tuoda opetukseen näkyväksi esimerkiksi nuorten vanhempien elämäntavan muutoksen kautta. Nuorten maailmassa kulttuurien muuttuminen ilmenee myös länsimaisten valtakulttuurien ja ns. amerikkalaistumisen leviämisen muodossa: mainokset, Internet ja lisääntynyt matkailu muuttavat maailman kaukaisimpienkin alueiden kulttuuria yhä samankaltaisemmaksi, mutta toisaalta samaan aikaan ihmiset haluavat vahvistaa omia paikallisia kulttuurin piirteitä.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Ihmisoikeusliitto ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö, jonka päätavoitteena on Suomen ihmisoikeustilanteen valvominen ja kehittäminen.

Ihmisoikeudet.net
Oppia ihmisoikeuksista! Ota ihmisoikeusnäkökulma ajankohtaisiin uutisiin ja maailman tapahtumiin. Ihmisoikeudet.net auttaa selvittämään taustat, kyseenalaistamaan asenteet ja näkemään maailman toisin.

Suomen YK-liitto tarjoaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta, kasvattaa kansainvälisyyteen, neuvoo, tarjoaa materiaalia ja järjestää tilaisuuksia.

KansainvälisyyskasvatusProjekti suomalaisen kansainvälisyyskasvatuksen tehostamiseksi. Tietoa kansainvälisyyskasvatustyötä tekevistä järjestöistä ja viranomaisista, rahoitusmahdollisuuksista sekä kansainvälisyyskasvatukseen liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista

Suvaitsevaisuus Länsi-Euroopassa Oulun Lyseon lukion tuottama laaja kokonaisuus, jossa on artikkeleita ja runoja. Artikkelit käsittelevät monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta, rasismia ja vähemmistöjen historiaa, siirtolaisuutta ja pakolaisuutta sekä Suomen vähemmistöjä, erityisesti saamelaisia ja romaneja.

Maailma.net on teemaportaali, joka tarjoaa ja tuottaa tietoa kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyen. Sivusto kokoaa yhteen yli 30 suomalaisen järjestön ja yhteisön uutis-, kampanja- ja tapahtumamateriaalia sekä ylläpitää tietokantaa niiden verkkosivuillaan julkaisemasta aineistosta. Samalla maailma.net on osa kansainvälistä OneWorld-keskusten verkostoa.

Hannele Cantell