Verkkomateriaaleja maantieteen opetukseen

Verkkomateriaalit on jaoteltu maantieteen opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin kokonaisuuksiin:

Kaikkiin kursseihin sopivat aineistot
Ilmakehä liikkeessä (GE1)
Sää ja ilmasto (GE1 ja GE3)
Vesikehä liikkeessä (GE1)
Maapallon muuttuvat pinnanmuodot (GE1)
Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät (GE2)
Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys (GE2 ja GE3)
Paikkatietojärjestelmät (GE4)
Karttojen tulkinta (GE1 ja GE4)
Blogit ja artikkelit

Kaikkiin kursseihin sopivat aineistot

Yleisradion Oppiminen-sivusto
Sivuille on koottu kaikki YLEn tuottamat oppimateriaalit. Sivut korvaavat aiemman Opettaja.tv-sivuston. Sivuilta löydät aineistoja niin biologian kuin maantieteenkin opetukseen. Sivuille on myös koottu opettajille suunnattu paketti, josta löytyy mm. opettajien täydennyskoulutuksiin tuotettuja sarjoja.

Etälukion maantieteen verkkomateriaalit
Etälukion sivuilta löydät näppäriä tehtäviä kaikista lukion kursseista. Sivuilla on animaatioita ja teoriaa opetuksen tueksi. Sivustojen kokonaisuudet soveltuvat myös opiskelijoiden itseopiskeluun, esimerkiksi itsenäisesti suoritettavan kurssin tueksi.
Tuotanto: Opetushallitus

Tilastokoulu
Tilastokoulusta löytyy hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Oppimateriaalit auttavat ymmärtämään ja tulkitsemaan tilastoja sekä tuntemaan tilastollisia peruskäsitteitä. Materiaaleista löytyy neuvoja mm. väestötilastojen luomiseen ja tulkitsemiseen. Tilastokoulua ylläpitää Tilastokeskus.

Teknologia ja yhteiskunta
Verkkomateriaali tutustuttaa lukiolaiset aihekokonaisuuden aihepiiriin. Teemoina ovat teknologia, sen eri osa-alueet, tekijät, historia ja nykypäivä. Materiaali sisältää asiantuntijoiden artikkeleita, tehtäviä eri oppiaineisiin ja linkkejä mielenkiintoisiin aineistoihin. Julkaisija: Opetushallitus

LUMA-keskus
Valtakunnallinen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Sivuille on listattu esimerkiksi vierailu- ja tutustumiskohteita, lehtiä sekä verkkomateriaaleja oppiaineittain. Koordinoija: Helsingin Yliopisto

Tilastot oppiaineittain
Opiksi -sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista. Julkaisija: Tilastokeskus

Geocube – Maailma sormenpäissä!
Geocube on maantieteen kouluopetusta varten laadittu englanninkielinen (ja espanjankielinen) aineistoresurssi Rubikin kuution muodossa. Kuution sivuilta pääsee tutustumaan 54 maantieteen aihepiiriin ja saa käsityksen siitä, mitä maantieteilijät tekevät.

Itämeren oppimispolku
Verkkoportaali, joka kokoaa Itämeri-aiheista materiaalia kasvattajien käyttöön

Geopiste - Maantieteen opetuksen valtakunnallinen resurssipiste
Maantieteen opetuksen valtakunnallinen resurssipiste, joka palvelee maantieteen ja biologian opettajia, luokanopettajia, opettajiksi opiskelevia ja muita maantieteen opetuksesta kiinnostuneita. Geopiste kokoaa yhteen paikkaan maantieteen keskeiset oppimateriaalit sekä kerää ja välittää tietoa uusista opetusideoista ja -menetelmistä.Geopisteestä voi myös lainata GPS-laitteita tai autonavigaattorin opetuskäyttöön. Geopiste toimii osana valtakunnallista LUMA-keskusta.

MIRAVI
ESA:n (European Space Agency) kautta saatavissa lähes reaaliaikaisia satelliittikuvia eri puolilta maapalloa

Ilmakehä liikkeessä (GE1)

Envisat-satelliitti ilmakehän tarkkailijana
Sivustolla käsitellään ilmakehää ja satelliittien avulla tehtävää ilmakehän tutkimusta. Sivusto keskittyy Envisat-satelliittiin ja sen yhteen mittalaitteeseen, suomalais-ranskalaisena yhteistyönä rakennettuun otsoni-instrumentti GOMOSiin. Sivut sisältävät runsaasti aiheeseen liittyvää tekstiä, kuvia ja harjoitustehtäviä, joista osa on interaktiivisia. Sivusto mahdollistaa otsonikarttojen ja pystyjakaumien piirtämisen aidosta satelliittidatasta. Tätä sivustoa voidaan hyödyntää usean eri oppiaineen tunnilla tai pelkkänä tietolähteenä. Ilmakehään ja otsoniin tutustuminen sopii esimerkiksi maantiedon ja geofysiikan opiskeluun. Tuotanto: Ilmatieteen laitos

Sää ja ilmasto (GE1 ja GE3)

Ympäristöhallinnon sivuilla käsitellään laajasti mm. ilmastoon ja ilmaan liittyviä kysymyksiä. Materiaalia on ilmastonmuutoksista, otsonikadosta ja ilmansuojelusta. Tutustu myös kouluile suunnatun ilmastokampanjan sivuihin. Tuotanto: Ympäristöhallinto

Ilmasto.org on ympäristöjärjestöjen tuottama tietopaketti, joka sisältää tietoa mm. ajankohtaisista ilmastonmuutoksia aiheuttavista tekijöistä ja niiden seurauksista.

Ilmatieteenlaitos tiedottaa säähän, ilmastoon ja ilman laatuun liittyvistä asioista. Lisäksi sivuilta löytyy paljon tietoja mm. säästä, ilmastosta ja ilmaston muutoksesta, ilmanlaadusta, otsonista ja avaruustutkimuksesta. Tuotanto: Ilmatieteen laitos

Ilmasto-opas
Ilmasto-opas tarjoaa jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta

Suomen nykyilmasto ja ilmastotilastot
Suomen ilmastotilastot ja tietoa ilmastotutkimuksesta. Sivuilta löytyy useita ilmastokuvaajia ja ilmastoon liittyviä teemakarttoja. Linkin takana on lisäksi muuta hauskaa ilmastoon liittyvää tietoa, kuten lämpötilaennätyksiä. Sivustoa ylläpitää Ilmatieteenlaitos.

Ilmastonsuojelu
Ilmastonsuojelu-sivustolla kerrotaan, miten otsonikerrosta ja ilmanlaatua suojellaan poliittisen päätöksenteon kautta. Sivustoa ylläpitää Ympäristöministeriö.

GEO-lehden Luonto-sivut
Luontoon ja luonnonilmiöihin liittyviä artikkeleita ja kuvasarjoja, jotka soveltuvat esimerkiksi motivointiin tai ilmiö-lähtöiseen opetukseen. Sivustoa ylläpitää Geo-lehti.

Free Big Pictures -sivusto
Luontokuvia sisältävä sivusto, jolta saa ladata ilmaiseksi kuvia omaan käyttöön esimerkiksi Power Point –esityksiin. Tutustu sivulla olevaan tekijänoikeusohjeistukseen ennen latausta.

NOAA:n vekkosivut
NOAA:n, eli National oceanic and atmospheric administration, United States Department Of Commercen, sivuilta löytyy ympäristön tilaan liittyvää tietoa aihealueittain mm. ilmastokarttoja. Sivusto on englanninkielinen ja aineisto käsittelee enimmäkseen Pohjois-Amerikkaa.

NOAA Climate Services
National Oceanic and Atmospheric Administrationin (NOAA) verkkosivusto, jolla olevia aineistoja voi käyttää maantiedon/maantieteen maantieteen opetuksessa. Laaja ja monipuolinen ilmastoaiheinen verkkosivusto, joka sisältää paljon video- ja kuva-aineistoa.

Muita englanninkielisiä lähteitä säästä ja ilmastosta ovat mm. World Climate ja CNN-sääuutiset.

Vesikehä liikkeessä (GE1)

Itämeriportaali
Merentutkimuslaitoksen ylläpitämä portaali, joka tarjoaa monipuolista Itämeren ympäristötietoa mm. reaaliaikaista tietoa Itämerestä, levätietoja ja Itämerta käsitteleviä artikkeleita aihepiireistä yleistä, veden liikkeet, jääolot, aineiden kierto, mikrobit, kasvit ja eläimet, ihmisen vaikutus ja tutkimus. Ympäristökasvatus-osioon on koottu aineistoja kouluille.

The UNESCO Water Portal
Tavoitteena koota yhteen webistä löytyvää makeaavettä koskevaa tietoa. Portaalista löytyy mm. linkkejä UNESCOn ja UNESCOn johtamiin makeanveden ohjelmiin ja siellä on myös linkkejä veteen liittyvien organisaatioiden sivuille.

Maapallon muuttuvat pinnanmuodot (GE1)

Geologiset luonnonvarat
Geologisen tutkimuskeskuksen sivuilta löydät tietoa Suomen geologisista luonnonvaroista sekä niiden hyödyntämisestä raaka-aineina. Monet aiheet on esitetty teemakartoilla, mikä helpottaa luonnonvarojen maantieteellisen jakauman tarkastelua. (GTK)

Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät (GE2)

UNESCOn koulutussivut
Sivuilta löytyy ajankohtaisia uutisia koulutuksen tilasta ympäri maailmaa, sekä ajankohtaisista aiheista koulutuksen kehittämisessä. Sivu soveltuu tueksi vertailuun ja pohdintaan globaalista tasa-arvosta ja koulutuksen merkityksestä. Sivulta löytyy myös motivointiin soveltuva video ”57 million children out of school”. Sivu on englanninkielinen.

Liikennevirasto
Liikenneviraston sivuilta löytyy kattavasti Suomen liikenneverkkoihin ja niiden ylläpitoon liittyvää materiaalia. Sivuilla on myös ajankohtaisia tietoja liikennemääristä sekä liikennekarttoja.

Virtuaalikunta.net
Virtuaalikunta.net on nuorille suunnattu, kaikille avoin verkkosivusto, jonka tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä ja kiinnostusta kunnalliseen päätöksentekoon. Virtuaalikunta.net pitää sisällään perustietoa kuntien toiminnasta ja tiedon omaksumista tukevia pelisovelluksia. Sivuston on tuottanut Suomen kuntaliitto.

Eurooppatiedotus.fi
Eurooppatiedotus.fi-sivusto jakaa Euroopan unioniin liittyvää tietoa ja oppimateriaaleja. Sivulta löytyy perustietoja EU:n jäsenvaltioista ja unionin toiminnasta, lisäksi sivuilla voi pelata erilaisia EU-pelejä.

Euroopan nuorisoportaali
Euroopan nuorisoportaali on nuorille suunnattu sivusto, jolta löytyy paitsi tietoa EU:sta, myös linkkejä ja vinkkejä nuorille esimerkiksi vaihto-opiskeluun Euroopassa. Sivustoa ylläpitää Euroopan komissio.

GEO-lehden verkkosivut
GEO-lehden sivuilta löytyy artikkeleita ja kuvasarjoja eri aihealuista.

Matkat ja seikkailut
Matkakertomuksia ja valokuvia maailman eri kolkista. Ne soveltuvat motivointiin tai ilmiö-lähtöiseen opetukseen.

Ihmiset ja ilmiöt
Kulttuureista ja eri puolilla maailmaa asuvista ihmisistä kertovia artikkeleita ja kuvasarjoja, jotka soveltuvat motivointiin tai ilmiö-lähtöiseen opetukseen.

Loisto
Sivustolla on tietoa saariston luonnosta, historiasta, perinteestä ja nykypäivästä. Pääpaino on Askaisten, Kustavin, Merimaskun, Rymättylän, Taivassalon ja Velkuan kunnissa. Seikkailu saaristossa -osio johdattaa kävijän neljälle interaktiiviselle koululaispolulle, jotka on suunniteltu ja toteutettu ensisijaisesti koululaisten ja opettajien apuvälineeksi. Tietopankki -osio sisältää artikkeleita ja linkkejä opiskelijoiden ja aikuisten käyttöön. Tuotanto: Saaristokulttuuriprojekti

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen (pdf) – Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista
Maisema muuttuu jatkuvasti luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen tuloksena. Muutokset maisemassa ovat nopeutuneet teknisen kehityksen ja elinkeinorakenteen muuttumisen myötä. Maisema-alueilla tapahtuvien muutosten seurantaa varten on kehitetty mittareita monitieteisessä Helsingin yliopiston ja Museoviraston tutkijoiden yhteisesti toteuttamassa hankkeessa. Mittarien avulla voidaan tuottaa yhdenmukaista tietoa muutoksista valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Indikaattorit tarjoavat ajankohtaista tietoa myös mm. oppilaitosten käyttöön, jotka saavat seurantajärjestelmän avulla palautetta maiseman hyväksi tehdystä työstään. Tuotanto: Ympäristöministeriö

Kulttuurien museo
Kulttuurien museo palvelee eriasteista opetusta tarjoamalla näyttelyihin liittyvää verkkomateriaalia, joka soveltuu myös maantiedon opetukseen.

G.A. Wallin - tutkimusmatkailija, orientalista ja romantikko
Suomalaisen Arabian-tutkimuksen ja aikansa orientalismin pioneerin elämään keskittyvä materiaali

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys (GE2 ja GE3)

YK:n kehitysohjelma (UNDP)
YK: kehitysohjelma tuottaa reilun vuoden sykleissä Human Development -raportin kehityksen ja hyvinvoinnin jakautumisesta maailmassa. Raportti on ilmaiseksi ladattavissa sivustolta. Raportista löytyy tilastoja ja valmiita kuvaajia mm. HDMI. Sivusto sisältää enimmäkseen kehitysmaantieteen opetukseen soveltuvaa materiaalia, mutta alueellisia raportteja voi hyödyntää myös aluetutkimuksen kurssilla. Sivut ovat englanninkieliset.

Kepan verkkosivut
Kepan sivuilta löytyy kehityskysymyksiin liittyviä ajankohtaisia uutisia, jotka soveltuvat esimerkiksi motivointiin tai lisäaineistoksi. Kepa on globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö, joka järjestää mm. Maailma Kylässä- festivaalit vuosittain.

Globbarit
Globbarit on Kepan ylläpitämä sivusto, joka keskittyy kansalaisvaikuttamiseen, mukana on mm. ilmastoteemoja. Sivuilta voi hakea vinkkejä siihen, miten itse voi vaikuttaa päätöksentekoon.

CIMOn verkkosivut
CIMOn, eli Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen, sivuilta löytyy lähinnä opettajille suunnattua tietoa CIMOn ohjelmista, joihin voi luokan kanssa lähteä mukaan. Esimerkiksi Comenius-ohjelman kautta toteutetaan sekä oppilas- että opettajavaihtoa.

Yhdenvertaisuus.fi
Yhdenvertaisuus etusijalle on sisäasiainministeriön hanke, joka pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta Suomessa. Sivustolta löytyy perustietoa yhdenvertaisuudesta, valmiita materiaaleja aiheen käsittelyyn koulussa sekä tietoa yhdenvertaisuuden lakipykälistä ja kampanjoista. Sivustoa voi käyttää tukena esimerkiksi kulttuurienkohtaamisen käsittelyssä tai pohdittaessa vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia.

Globaali-ikkuna
Globalisaatiota tarkastellaan materiaalissa kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa eri aloilla työskentelevät ihmiset kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä. Globaali-ikkuna sopii esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden opiskelun tueksi.

Aasia – kohti vuotta 2015
Verkkomateriaali pohtii kehityksen ja Kiina-ilmiön taustoja. Siinä tarkastellaan kuuden maan esimerkkien kautta, mitä kehitys tarkoittaa, mitä on Aasian nopean nousun taustalla ja saavutetaanko YK:n vuosituhattavoitteet. Tuotanto: Opetushallitus, UNDP ja ulkoasiainministeriö

Ympäristökasvatuksen projektisivusto
Sivusto keskittyy ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimukseen, mutta sieltä löytyy lisäksi mm. osio Arjen valinnat ja vaikuttaminen, josta löytyy vinkkejä, miten voi toimia ympäristövastuullisesti arjessa. Tuotanto: Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijat.

Kovat kertoimet
Nettipohjainen tieto- ja elämyspeli lisää oppilaiden tietoa pakolaisista ja ymmärrystä heitä kohtaan. Pelissä seurataan nuoren ihmisen pakoa kotimaansa sorrosta uuteen elämään toisessa maassa. Tietosivustosta oppilaat voivat lukea mm. ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä pakolaisten kohtaloista ja kokemuksista. Oppilaat voivat myös katsoa lyhyitä filmipätkiä, joissa pakolaiset itse kertovat erilaisista kokemuksistaan: miten he pakenivat kotimaastaan, miltä tuntui tulla uuteen maahan, millaista oli aloittaa koulu tai hakea työpaikkaa. Jokaista pelin eri jaksoa varten on olemassa opettajan opas, joka auttaa oppitunnin suunnittelussa.

Kulttuurien museo
Kulttuurien museo palvelee eriasteista opetusta tarjoamalla näyttelyihin liittyvää verkkomateriaalia, joka soveltuu myös maantiedon opetukseen.

Luovasti luonnonvaroista
Sivusto on suunniteltu opettajan tausta-aineistoksi tukemaan luonnonvara-asioiden käsittelyä. Tarkoitus on innostaa opettajia tarttumaan ajankohtaiseen aiheeseen ja antaa opetukseen esimerkkejä myönteisestä kehityksestä sekä innovaatioiden tärkeydestä. Opetusmateriaali osoittaa, ettei luonnonvarojen käyttö ole uhka, vaan mahdollisuus ja ratkaisu, kun se tehdään älykkäästi ja vastuullisesti.

Soidensuojelu
Suomen luonnontilaiset suot muodostavat huomattavan osan Euroopan säilyneestä biologisesti arvokkaasta ja monimuotoisesta alkuperäisluonnosta. Suomen luonnonsuojeluliiton aineisto sisältää monipuolisen kuvauksen soista ja soiden tilasta.

Paikkatietojärjestelmät (GE4)

Paikkatietoikkuna
Paikkatietoikkunasta löydät monipuolisesti ja ilmaiseksi erilaisia karttoja opetuksen tueksi. Karttaikkunan pikaopas neuvoo alkuun karttojen käytössä ja eri karttatasojen hakemiseen. Sivustolta löytyy myös tietoa mm. avoimesta paikkatiedosta ja Inspire-direktiivistä. Palvelua ylläpitää Maanmittauslaitos.

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille (pdf)
Pdf-muodossa julkaistu lukion opettajan peruspaketti paikkatiedosta. Se käsittelee paikkatiedon perusteita, ohjelmistojen perustoimintoja sekä paikkatiedon sovellutusmahdollisuuksia ja tietolähteitä - koulumaailman näkökulmasta. Teos tarjoaa tietoa niin aloittelevalle, kuin jo aiheeseen tutustuneelle opettajalle: Se soveltuu taustamateriaaliksi lukion maantieteen aluetutkimuskurssin tai soveltavien GIS- ja kartografiakurssien opetusta suunniteltaessa.
Tekijät: Ilkka Blomqvist ja Tino Johansson. Tuotanto: Opetushallitus 2004

PaikkaOppi
PaikkaOppi tarjoaa koulujen käyttöön maksuttoman, verkkoselaimessa toimivan kartta-alustan paikkatieto- ja kartta-aineistojen katseluun sekä omien aineistojen tuottamiseen ja tallentamiseen. Oppimisympäristö sisältää myös valmiita tehtäväpaketteja. Toteutettu Opetushallituksen rahoittamassa oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa.

Karttojen tulkinta (GE1 ja GE4)

Maaperäkartan käyttöopas
Opas perustuu Geologian tutkimuskeskuksen aiemmin julkaisemaan ja jo loppuunmyytyyn Maaperäkartan käyttöoppaaseen. Sivuston tarkoituksena on perehdyttää kartankäyttäjiä maaperäkartoituksen perusteisiin: maalajien luokitukseen ja tunnistamismenetelmiin, kartan kuvausohjeisiin sekä geologisten ja hydrogeologisten tietojen taustaan, joiden tunteminen ja ymmärtäminen mahdollistaa kartan tehokkaan hyväksikäytön ja tulkinnan. Tuotanto: Geologian tutkimuskeskus

Maanmittauslaitoksen Kartat-sivusto
Verkkosivuilta löytyy tietoa kartoista ja ilmakuvakartoista sekä niiden sisältämän informaation tulkinnasta.

Karttapaikka
Maanmittauslaitoksen palvelun kautta pääsee tutustumaan Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin, ilmakuviin ja taustakarttoihin. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla.

Virtuaaliretket
Virtuaaliretket sopivat hyvin opetusmateriaaliksi peruskoulun ja lukion biologian ja maantieteen opetukseen.

World Atlas -sivusto
World Atlas – sivustolta löytyy erilaisia maailmankarttoja ja teemakarttoja, valtioiden välisiä vertailuja sekä lippuja. Sivusto on englanninkielinen.

OneGeology Europe
OneGeology Europe on ensimmäinen digitaalisessa muodossa oleva monikielinen Euroopan geologinen karttapalvelu, joka on saatavana Internetissä. Se antaa uudenlaista tukea luonnonkatastrofien ennaltaehkäisemiseen ja terveysriskien tunnistamiseen Euroopan tasolla. Palvelua voi käyttää myös suomeksi.

Geocache
Geokätköt
Geokätköily-sivustoja, joilta löytyy ohjeita geokätköilyn aloittamiseen sekä suomalaisten kätköjen koordinaatteja. Sivustot ovat ilmaisia, mutta vaativat kirjautumisen.

Geokätköily kännykällä
Geokätköt-sivuilta löytyy geokätköily-aplikaatioita erimallisiin puhelimiin, osa maksullisia (puhelimessa täytyy olla gps-lähetin).

Blogit ja artikkelit

Seuraavien linkkien takaa ei löydy tieteellistä sisältöä vaan ne painottuvat erilaisten näkökulmien huomioimiseen. Materiaalit soveltuvat erinomaisesti uuden aiheen esittelyyn tai tunnin motivointiin.

TED Talks
Uusi näkökulma esikuviin maailmassa, hyvä pohjustus esim. globalisaatiotunnille tai maailmankansalaisuuteen.

Google Blog
Googlen tuottamia aikasarjakuvia mm. kaupungin leviämisestä ja metsäpeitteen katoamisesta

GeoGuessr
GeoGuessr on Google street view -sovellukseen pohjautuva peli, jossa pitää arvata missä päin maailmaa ollaan.

Helsinki 1943 vs nykypäivä
Kuvapari Helsingistä vuonna 1943 ja 2010-luvulla, kuvaa voi liikutella drag and drop- menetelmällä.

How global temperatures have changed since 1880 -video
Animaatio ilmaston lämpenemisestä maapallon eri alueilla vuodesta 1880 lähtien. (The Guardian)

Tärkein omaisuuteni
Amanda Gorence on kuvannut lapsia eri puolilta maailmaa tärkeimmän omaisuutensa kanssa. (Feature Shoot)

Mitä perheet syövät viikossa?
Kuvasarja eri kulttuureista tulevista perheistä ja viikottaisista ruokatarvikkeista. (Antalik)

22 most amazing maps
Artikkeliin on koottu runsaasti linkkejä eri sivustoille, joilta löytyy monia karttoja mm. maailman pohjavesivarojen hupenemisesta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Artikkelin on julkaissut treehugger.