Julkaisuja

Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin
Toim. Maija Aksela ja Marja Montonen

Suomen ensimmäiseen kemian opetusta laajasti eri asteilla käsittelevään kirjaan ja verkkojulkaisuun on koottu 47 artikkelia kemian opetuksen erilaisista lähestymistavoista. Artikkelit antavat hyviä esimerkkejä käytännön opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi artikkeleita voidaan käyttää valtakunnallisten kemian opetuksen kehittämishankkeiden suunnittelun tukena, perusopettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa sekä tutkimuksessa. Julkaisija: Opetushallitus (2008)

Kemian opetus tänään
Atso Taipale, Mikko Salonen ja Kari Karvonen (toim.)
Julkaisija: Opetushallitus (2006)