Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. Huomiota kiinnitetään tietojen kriittiseen pohdintaan ja tulkintaan sekä pyritään ottamaan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muutos ja jatkuvuus sekä syy-yhteydet. Opetuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä.

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

 

Ajankohtaista

Pörssisäätiö logo

Pörssisäätiö kouluttaa nuoria Pörssilähettiläiksi

Opettajat voivat kutsua Pörssilähettiläät oppitunneilleen pitämään valmiin, noin 45 minuutin oppitunnin esimerkiksi oman talouden hallinnasta, säästämisestä, sijoittamisesta tai pörssin toiminnasta.

Pelaa ja auta Suomen ekaa tubettajaa vuodessa 1918!

Nuorten keskuudessa huippusuosttu olivia_17 mobiilipeli on saanut jatkoa.

Talouslukutaidon linkkikokoelma

Linkkikokoelmassa on kattavasti opetusmateriaaleja ja pelejä sekä esimerkiksi neuvoja ja työkaluja oman talouden hallintaan.

TAT-logo

Rauhanvälitystä ja neuvottelutaitoja – TAT ja CMI aloittivat yhteistyön

TAT ja CMI ovat aloittaneet yhteistyön neuvottelu- ja yhteistyötaitojen parantamiseksi kouluissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa TATin bisneskurssisisällöissä. CMI ja TAT käyvät myös yhdessä puhumassa 8.-luokkalaisten vanhempainilloissa siitä, miten vanhemmat voivat olla nuoren tukena.

TAT-logo

Kesätöitä ja kiertotaloutta – Uutisia TATista

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on silta tulevaisuuden tekijöiden ja yritysten välillä. Toiminnan ytimessä ovat nuorten talous- ja työelämätaidot.

Näytä kaikki