Charles Darwin

Charles Darwin pohdintoja uskonnosta

"En näe mitään selvää syytä, miksi tässä teoksessa esitetyt näkemykset loukkaisivat kenenkään uskonnollisia tunteita. On hyvä muistaa, osoituksena siitä miten ohimeneviä tällaiset vaikutelmat ovat, että painovoimalaki, suurin ihmisen koskaan tekemä keksintö, joutui myös Leibnitzin hyökkäyksen kohteeksi, koska se muka "pyrki kumoamaan luonnollista ja tästä johtuen myös ilmoitettua uskontoa". Eräs kuuluisa kirjailija ja jumaluusoppinut on kirjoittanut minulle "vähitellen oppineensa näkemään, että osoittaa yhtä ylevää käsitystä Jumaluudesta uskoa hänen luoneen joitakin alkumuotoja, jotka pystyivät itse kehittymään muiksi ja tarpeellisiksi muodoiksi kuin uskoa hänen tarvinneen tuoretta luomistekoa täyttämään niitä aukkoja, joita Hänen lakiensa vaikutus oli aiheuttanut."


Lähde: Darwin, Charles 1980. Lajien synty [1859]. Lyhentäen toimittanut Richard E. Leakey. Suom. Anto Leikola. Helsinki: Kirjayhtymä.

Teksti: Kimmo Jalonen