John Locke

John Locken ajatuksia Aatamista

Valistuksen ajatuksia

"Aadam luotiin valmiina ihmisenä, ruumis ja mieli täydessä voimassa ja järjessä. Niinpä hän pystyi olemassaolonsa ensimmäisestä hetkestä alkaen pitämään huolta omista tarpeistaan ja säilymisestään sekä hallitsemaan toimiaan Jumalan häneen asettaman järjen määräysten mukaisesti. Hänen jälkeensä maailman ovat kansoittaneet hänen jälkeläisensä, jotka ovat kaikki syntyneet vauvoina: heikkoina ja  avuttomina, ilman tietoa ja ymmärrystä.

Korvatakseen tämän epätäydellisen tilan puutteet, kunnes kasvu ja ikä ne poistavat, Aadamilla ja Eevalla ja heidän jälkeensä kaikilla vanhemmilla on ollut velvollisuus suojella, ravita ja kasvattaa tekemiään lapsia. Lapset eivät syntyneet heidän omasta työstään, vaan oman tekijänsä, Kaikkivaltiaan työnä. Hänelle vanhempien tuli olla vastuussa lapsista.

Aadamia hallitsemaan tarkoitettu laki oli sama kuin hänen jälkeläisiään hallitsemaan tarkoitettu laki: järjen laki. ---"

Lähde: Locke, John 1995. Tutkielma hallitusvallasta [1689]. Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Suomennos ja esipuhe Mikko Yrjönsuuri. Tampere. Gaudeamus.

Teksti: Kimmo Jalonen