Holokaustin kieltämisen haaste

Holokaustin kieltäjien (revisionistit, negationistit) propaganda oli pitkään vain kuriositeetti kouluopetuksen kannalta, mutta internet on tuonut aiheen jokaisen opiskelijan ulottuville. Myös suomenkielistä holokaustin historiallisuuden kieltävää materiaalia nousee esille internethakujen yhteydessä. Vaikka kyseessä onkin puhtaasti pseudohistoriallinen ja antisemitismista inspiraationsa ammentava lähestymistapa lähihistoriaamme, asettaa se myös vakavan haasteen kouluopetukselle. Kun tiedonhakija saadaan pysähtymään tarkoitushakuisesti väärennetyn ja historialliseksi naamioidun tiedon äärelle, hän myös joutuu sen myötä kosketuksiin juutalais- ja muukalaisvihamielisen materiaalin kanssa. Holokaustin kieltämisen idea pitää jo sisällään ajatuksen siitä, että “holokaustilegendan” takana on kansainvälisen juutalaisuuden salaliitto sympatian ja katumusrahojen lypsämiseksi syyllisyydessään rypevältä Euroopalta Israelille. Erityisen ongelmallista on, että materiaali on puettu historiantutkimuksen asuun (mm. runsaine lähdeviitteineen) antaen näin vaikutelman tieteellisestä, eri teorioiden välillä käytävästä debatista eikä pelkän ulkoisen vaikutelman perusteella ole mahdollista erottaa hyvää huonosta.

Opiskelijoita ei ole tarkoituksenmukaista johdattaa keskusteluun itse holokaustin kieltäjien väitteiden kanssa, sillä juuri kyseiset väittämät (pseudoargumentit) johtavat epäoleellisille sivuraiteille. Sen sijaan voi olla aiheellista keskustella näiden ajatusten olemassaolosta ja niiden vaikuttimista. Vieläkin oleellisempaa on arvioida millaisia työkaluja ilmiön kohtaamiseen opetuksemme tarjoaa. Näitä työkaluja ovat ensisijaisesti vankka tietopohja ja eläytymisen vahvistama vakuuttuneisuus tapahtuneen vakavuudesta sekä toiseksi aina vain tärkeämmäksi kasvava medialukutaito ja mediakriittisyys. Lisämaterialina kolme tyypillistä holokaustin kieltäjien materiaaleista innoituksensa saanutta nuoren kirjoitusta Pekka Lindqvistin kirjoituksessa Holokaustin kieltämisestä ruohonjuuritasolla.

Teksti: Pekka Lindqvist ja Christiane Jukka