Muistopäivä 27.1. mahdollisuutena koululle

Tammikuun 27. päivän osuminen kurssin näkökulmasta soveliaaseen kohtaan antaa tilaisuuden kansanvainot-teeman ja muistopäivän yhdistämiseen.

Euroopan parlamentti antoi 1995 päätöslauselman yleiseurooppalaisen muistopäivän viettämisestä Auschwitzin vapauttamisen vuosipäivänä 27. tammikuuta. Suomessa valtioneuvoston kanslia teki vuonna 2001 päätöksen päivän ottamisesta suomalaisiin kalentereihin Vainojen uhrien muistopäivän nimellä. Ruotsinkielinen nimi Minnesdagen för Förintelsens offer viittaa yksiselitteisesti holokaustin uhreihin, suomalainen nimi taas on maailmojasyleilevämpi. Näiden kahden näkökulman välillä tulisi koulujen muistopäivänvietossa löytää toimiva ja hedelmällinen tasapaino: muistetaan ja kunnioitetaan holokaustin uhreja ja samalla holokaustin opetukset muistaen katsotaan eteenpäin sekä holokaustin jälkeisiin – holokaustista huolimatta yhä toistuneisiin – kansanvainoihin että ihmisarvokysymyksiin yleisemmin. Vainojen uhrien muistopäivän vietto soveltuu osaksi kokonaisvaltaista koulun toimintaa. Sopivassa suhteessa historia- ja taideaineiden panosta yhdistelemällä saadaan kokonaisuus, jossa yhdistyvät historiallisen tiedon ja edellä peräänkuulutetun oman kokemuksen osuus. Toteutustavaksi sopii esimerkiksi koulun yhteinen muistohetki, johon liittyy muistokynttilöiden sytytys, musiikkia, filmi- tai kuvaesitys yms.; puheen tilalla on mahdollista lukea esim. jakso sivuilta 38–52 Elie Wieselin tunnetusta omaelämäkerrallisesta romaanista ”Yö” (Kirjapaja 1991).

Teksti: Pekka Lindqvist ja Christiane Jukka