Pakkokollektivisointi alkaa

Stalinin, ”Teräsisän”, lujitettua otteensa vallasta Neuvostoliitossa alkaa Inkerissäkin sorron aika. Vuonna 1928 tulee voimaan 5-vuotisohjelma, jonka tarkoituksena on toteuttaa lopullisesti sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä. Päämääränä on kollektivisoida maatalous ja siirtää nopeasti työvoimaa maataloudesta teollisuuteen. Vapaaehtoisesti tämä ei onnistu; tarvitaan järeitä keinoja. Jääskeläisenkin perheen osaksi tulevat mielivaltaiset verot, väkivalta, pakkokollektivisointi, kulakeiksi tuomitseminen, vangitsemiset, nälkä, sairaudet, kidutukset, karkotukset, kansanvihollisiksi tuomitseminen, jopa kuolema vankileirillä tuntemattomissa olosuhteissa.

Pakkokollektivisointi alkaa talvella 1929 - 1930. Vuonna 1930 neuvostojärjestelmä alkaa toteuttaa ohjelmaa ”kulakkien tuhoamiseksi luokkana”. Pietari Jääskeläinen tuomitaan kulakiksi ja karkotetaan Siperiaan perheineen. Antti Jääskeläinen tuomitaan poliittisista syistä vankileirille Siperiaan. Myöhemmin hänen vaimonsa Katarina tuomitaan kulakiksi ja perhe karkotetaan Kazakstaniin.

Teksti: Liisa Jääskeläinen