Itä-afrikkalainen ajattelee eri tavalla

Länsimaisen aikakäsityksen puitteissa olemme tottuneet puhumaan takanamme olevasta menneisyydestä ja edessä olevasta tulevaisuudesta. Itä-Afrikan yleiskielessä suahilissa asia ilmaistaan usein päinvastoin. Menneisyydestä puhuttaessa saatetaan näet käyttää sanaa mbele 'edessä' ja tulevaisuudesta sanaa nyama 'takana'. Itse asiassa tämä on täysin johdonmukaista. Menneisyys tunnetaan, se on sikäli (kasvojen) edessä. Tulevaisuus on (selän) takana, koska siitä ei vielä tiedetä mitään varmuudella ja yksityiskohtaisesti. Hetki hetkeltä takana oleva tulevaisuus avautuu edessä olevaksi menneisyydeksi. On kuin matkustaisi junassa selkä menosuuntaan.

---

Suahilin kielessä sanalla mahari ilmaistu asia on ollut Afrikan lähetystyössä eniten keskusteltuja teemoja moniavioisuuden ohella. Mahari merkitsee lahjaa, jonka sulhanen avioliittoa solmittaessa antaa morsiamen isälle tai suvulle. Kuten moniavioisuudesta myös rämän lahjan luonteesta on liikkeellä vääriä käsityksiä. Maharia tarkoittaen saatetaan Euroopassa puhua jopa afrikkalaisesta tavasta 'ostaa' vaimo ja 'myydä' tytär eniten tarjoavalle.

Eräät kielitieteilijät ovat viitanneet siihen, että heimokielissä maharia merkitseviä sanoja ei käytetä tavanomaisen myymisen ja ostamisen yhteydessä. Perinteinen mahari  on luonteeltaan nimenomaan lahja eikä maksu. Se on sulhasen tapa osoittaa kiitollisuuttaan morsiamen vanhemmille, jotka ovat tätä häntä varten kasvattaneet. Mahari on samalla kiitollisuuden osoitus siitä, että, että avioliitto avaa sulhaselle mahdollisuuden suvun jatkamiseen, mikä turvaa hänen omankin olemassaolonsa jatkumisen hänen lapsissaan. Mahariin saattaa sisältyä kiitos myös työvoiman siirtymisestä suvusta toiseen. Afrikassahan nainen edustaa perinteisesti työvoimaa.

Maharin arvo saattaa vaihdella kuokasta ja korillisesta viljaa aina suureen määrään kallista karjaa. Joka tapauksessa mahari, olipa sen arvo mikä tahansa, merkitsee avioliiton voimaanastumista ja tekee siitä yhteiskunnallisesti pätevänä. näin mahari vahvistaa avioliiton ja liittää kaksi sukua yhteen. Ilman maharia solmittua liittoa ei perinteisesti pidetä esimerkiksi perintöä koskevien kysymysten kannalta avioliittona. Tällainen liitto näyttää yleensäkin loukkaavan bantujen perinteisiä moraalikäsityksiä.

Lähde: Harjula, Raimo 1972. Arkipäivää Afrikassa. Helsinki: Suomen Lähetysseura.