Keskiajan suomalaisten yliopisto-opinnot

  

Paavali Juustenin matka Saksaan

"Järjestettyään asiansa hän lähti tälle matkalle pyhien enkelien päivänä, joita hän hartaasti rukoillen pyysi Jumalalta matkaseurakseen. Hän saapui Wittenbergiin Martin päivän tienoilla. Kahdeksan päivää myöhemmin hänet otettiin akateemisten kansalaisten joukkoon oppineiden ja etevien miesten maisteri Simon Viipurilaisen ja maisteri Magnus Botvidin sekä muiden Ruotsista sinne opiskelemaan tulleiden maanmiestensä läsnäollessa. Tämä tapahtui vuoden 1543 lopulla… Wittenbergissä oli silloin kaikkien tieteenalojen oppineita miehiä, herra tohtori Luther, Johannes Bugenhagen, Philipp Melanchton, Caspar Crusiger, Georg Major, Paul Eber, Erasmus Reinhold ja Matthias Flacius ynnä muita. Näitä hän kuunteli, kun he käsittelivät tärkeitä asioita. Näin hänen käsityksensä monista kristinuskon kiistakysymyksistä vahvistui, ja hän perehtyi paremmin humanistisiin tieteisiin ja harjaantui niissä. Hän viipyi Wittenbergissä vain kolme vuotta; sen jälkeen siellä ei ollut sijaa runottarille sen sodan takia, joka oli syttynyt keisari Kaarlen sekä Saksin vaaliruhtinaan ja muiden evankelisten liittolaisten välille. Koko yliopiston hajaannuttua hän vietti sen talven osittain Zerbstissä, osittain Magdeburgissa. Seuraavana keväänä hän lähti Rostockiin ja sieltä Königsbergiin. Täällä hän viipyi koko kesän kuunnellen tohtori Sabinuksen, Staphyluksen ja muiden yliopiston professoreiden luentoja."

Leipzigin yliopiston luennoilla vuonna 1439 olleita suomalaisopiskelijoita

M. Michael Sculteti de Swebissinin  luennolla

nicolaus swerdh d'abo
petrus magni d'abo

M. Petrus Brant (de Svecia):n luennolla

Conradus bydz de abo
Petrus magni  de abo
Nicolaus swerdh
Thomas nicolai de abo
Magnus sunonis de abo
Magnus petri de alandia
Kanutus benekini de abo

M. Jacobus Sculteti de Staragardian luennolla

magnus de alandia
nicolaus sward de abo
jo. nicolai de abo
magnus sononis de abo
kanutus de abo

Lähteet

Juusten, Paavali 1988. Suomen piispainkronikka. Suom. ja selitykset Simo Heininen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 476. Pieksämäki: SKS.

Nuorteva, Jussi 1997. Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista 1640. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 177. Bibliotheca Historica 27. Helsinki: SKHS ja SHS.