Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)

Unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.” (Sopimus Euroopan perustuslaista, I-3 artikla, Unionin tavoitteet)

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen kymmenen vuotta. Olemme ottaneet eurot käyttöön, unioniin on tullut mukaan uusia maita ja unionin säännöstö on muuttunut paljon. Kaikkinensa olemme tiiviisti mukana eurooppalaisessa ylikansallisessa päätöksenteossa. Nyt keskustelemme uudesta perustuslaillisesta sopimuksesta, jonka on tarkoitus astua voimaan maaraskuussa 2006, mikäli se hyväksytään kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Euroopan unioniin kuuluu 25 maata ja unionin alueella asuu noin 450 miljoonasta kansalaista. Unionin jäsenvaltiot ovat Belgia, Saksa, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Tanska, Irlanti, Iso-Britannia, Kreikka, Espanja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Itävalta, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekin tasavalta, Unkari, Slovakia, Slovenia, Kypros ja Malta.

Teksti: Hanna Lämsä