EU-kansalaisoikedet

Euroopan unioni merkitsee tänä päivänä monia asioita yhteiskunnalle ja kansalaisille. Unionin perusperiaatteena ovat pitkään olleet toimivat sisämarkkinat, johon kuuluvat muun muassa tavaroiden, ihmisten, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuminen.

Uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa määritellään unionin arvot ja tavoitteet sekä kansalaisten perusoikeudet, joihin kuuluvat kansalaisoikeudet. EU pyrkii jatkuvasti kehittämään kansalaisten perusoikeutta, vapaata liikkuvuutta ja pääsemään eroon kaikesta kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä.

Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin unionin jäsenvaltion kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. Jos olet EU:n kansalainen, voit matkustaa, opiskella, työskennellä ja toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana missä tahansa Euroopan unionin 25 jäsenvaltiossa.

Kansalaisoikeuksiin kuuluu mahdollisuus äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja parlamenttivaaleissa uudessa oleskelumaassa. Kansalainen voi kannella Euroopan oikeusasiamiehelle ja hänellä on oikeus vedota Euroopan parlamenttiin. Hän on myös oikeutettu saamaan konsulipalvelut EU:n ulkopuolisissa maissa toisen EU-maan edustustossa.

Käytännössä kansalaisoikeudet merkitsevät esimerkiksi sitä, että työtä voi etsiä vapaasti toisesta EU-maasta. Työpaikan löytyessä erillistä työlupaa ei pääsääntöisesti tarvita. Oleskelulupa yli kolmen kuukauden oleskelua varten pitää kuitenkin hakea uuden oleskelumaan poliisiviranomaiselta. Kun asetutaan toiseen EU-maahan asumaan, muuttaja saa samat sosiaalietuudet kuin, mitä kyseisen maan kansalaisilla ovat.

Opiskelija voi hyödyntää vaihto-ohjelmia tai vaihtoehtoisesti suorittaa koko tutkinnon toisessa EU-maassa. Opiskelijalta ei peritä sen korkeampia opiskelumaksuja kuin kohdemaan opiskelijoilta. Suomalaisen opiskelijan käytössä on Suomen opintotuki- ja lainajärjestelmä. Jokainen maa vastaa itse tutkintojen sisällöstä. EU ei päätä, mitä koulussa opetetaan, mutta se pyrkii edistämään koulutuksen ja ammattipätevyyden tunnustamista asianmukaisesti muissa EU-maissa.

Matkustuskäytännöt EU-maiden välillä ovat helpottuneet. Niin sanotulla Schengen-alueella kansalaiset voivat liikkua vapaasti ilman raja-tarkastuksia. Tästä huolimata passi tai kuvallinen henkilökortti tulee pitää mukana.

Kesällä 2004 on otettu käyttöön uusi eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka oikeuttaa sairaanhoitoon oleskeltaessa tilapäisesti EU-alueella, Sveitsissä tai ETA-maissa Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. Korttia voi anoa Kelasta.

Teksti: Hanna Lämsä