EU:n laajentuminen

Euroopan unioniin liittyi keväällä vuonna 2004 kymmenen uutta Keski- ja Itä-Euroopan maata. Seuraava laajentuminen on jo lähellä, sillä unioniin ovat tulossa mukaan Bulgaria ja Romania todennäköisesti vuonna 2007. Myös Turkki, Kroatia ja Makedonia aloittavat neuvottelut jäsenyydestä.

Usein kysytään, kuinka pitkälle Euroopan unioni voi laajentua ja mitkä ovat Euroopan rajat. Tarkkoja rajoja ei voida määritellä. Periaatteessa unioni on avoin kaikille eurooppalaisille maille, jotka täyttävät EU:n lähentymiskriteerit, niin sanotut Kööpenhaminan kriteerit.

Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminassa vuonna 1993 asettamat jäsenyysedellytykset ovat seuraavat:

  • Hakijamaa on saavuttanut sellaisen institutionaalisen vakauden, joka takaa kansanvallan ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen, ihmisoikeudet ja oikeuksien kunniottamisen ja suojelun.
  • Maassa on toimiva markkinatalous ja se kykenee selvitymään unionin sisällä vallitsevista kilpailutekujöistä ja markkinavoimista.
  • Maa kykenee ottamaan vastaan jäsenyydestä aiheutuvat velvoitteet, joihin sisältyy myös poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliitto EMUn tavoitteisiin sitoutuminen.

Joulukuussa kokoontunut Madridin Eurooppa-neuvosto vahvisti arviointiperusteet. Samalla se viittasi tarpeeseen luoda edellytykset hakijamaiden vähittäisen, sopusointuisen yhdentymisen varmistamiseksi erityisesti seuraavin keinoin: markkinatalouden kehittäminen, hakijamaiden hallintorakentieden sopeutus sekä vakaiden taloudellisten ja rahapoliittisten olojen luominen.

Teksti: Hanna Lämsä