Tehtäviä ja toimintaideoita

1) Eurooppa-tiedotuksen kotisivulta löytyy erityisesti nuorille suunnattu Eurooppa-visa, jolla voi testata tietonsa Euroopan unionista ja sen jäsenvaltioista.

2) EU-tutuksi –video on lähetetty kouluille. Videossa on eri Eurooppa-aiheisia teemoja noin kymmenen minuutin jaksoissa.

3) Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelusta voi hakea Euroopan alueen kartan (ns. lippukartan), josta selviää Euroopan maiden väkilukutietoja, pinta-alatietoja, pääkaupungit, euromaat ja liput. Kartassa näkyy myös maan liittymisvuosi Euroopan unioniin sekä se, onko ko. maassa euro käytössä maksuvälineenä.

4) Uusista EU-maista voi etsiä maakohtaista tietoutta. Seuraavaa laajentumista ajatellen voidaan tarkemmin tutkia EU:n lähentymiskriteerejä, Kööpenhaminan kriteerejä. Laajentumisesta voi pohtia sen hyötyjä ja haittoja.

5) Oppilaat voivat etsiä sanomalehdistä Eurooppa-aiheisia juttuja.

6) Oppilaat voivat pohtia, mikä yhdistää Euroopan unionin jäsenmaita ja miten eri kansallisuuksien kulttuurit eroavat toisistaan.

7) EU-kansalaisoikeuksien lisäksi voi pohtia, mitä tarkoittavat uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa perusoikeudet. Lisäksi voidaan selvittää, mikä ero on Euroopan unionilla, Euroopan neuvostolla ja Yhdistyneillä kansakunnilla.

8) Oppilaat voivat etsiä tietoja Kulttuuri-ohjelmasta ja selvittää, millaisia hankkeita ohjelmasta on tuettu.

9) Yleiseen EU-tietämykseen liittyen oppilaat voivat etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: keitä henkilöitä voidaan pitää EU:n ideoijina, miten EU on syntynyt, miten Euroopan unioni toimii, mitkä ovat sen toimielimet, mitkä ovat EU:n lainsäädännön välineet, montako ääntä Suomella on käytössään EU:n ministerineuvostossa, keitä ovat Euroopan parlamentin suomalaisjäsenet eli ns. mepit jne.

Teksti: Hanna Lämsä