Kansalaisen lakitieto (YH3)

Aihekokonaisuus Hyvinvointi ja turvallisuus edellyttää, että opiskelija oppii taitoja, jotka tukevat hyvinvointia ylläpitävää arkiosaamista, harjaantuu yhteistyössä sosiaalisektorin kanssa, kehittää toimintavalmiuttaan kriisitilanteissa ja ymmärtää oman yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytykset. Se sopii hyvin nivellettäväksi yhteiskuntaopin kurssiin Kansalaisen lakitieto, jonka tavoitteisiin kuuluu mm., että opiskelija oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat, kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä.

Yksi muoto arkiosaamista on tarpeellisten neuvojen löytäminen netistä. Lakitiedon kurssissa käsitellään aiheita, joista löytyy paljon hyödyllisiä sivustoja netistä ja joiden yhteydessä voi harjoitella tiedon etsimistä. Sellaisia ovat esim. perhelainsäädäntö, kuluttajansuoja, työoikeus ja velkoihin liittyvä lainsäädäntö. Seuraavissa esimerkeissä korostetaan arkiosaamista eikä viitata lakiteksteihin, vaan käytännön neuvoihin, joita löytyy viranomaisten sivuilta ja oikeusoppineiden laatimista artikkeleista.

Jos harjoituksia tehdään tunnilla (esim. ATK-luokassa), etsitään vastauksia suhteellisen tarkasti rajattuihin kysymyksiin. Aikaa säästyy, jos opettaja antaa osoitteet. Jos halutaan samalla opettaa, mitkä viranomaiset käsittelevät ao. asiaa, käytetään niiden sivustoja.

Kotitehtävinä ja itseopiskeluna voidaan teettää harjoituksia, jotka sisältävät laajempia kokonaisuuksia ja edellyttävät itsenäisempää tiedonhakua. Tehtävään sisältyy myös perehtyminen sivuja ylläpitävään viranomaiseen tai järjestön taustoihin.

Miten isyys määräytyy lakien mukaan?
Miten avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan?
Mitkä ovat huoltajan tehtävät?
Miten lasta kuullaan avioerossa?
Miten omaisuus jaetaan avoliiton purkautuessa?
Miten laaditaan avioehto ja mitä se merkitsee?
Mitä laki määrää lapsen etunimistä?
Mitkä ovat vaihtoehdot valita sukunimi?
Miten etu- ja sukunimen voi muuttaa?
Miten haetaan lähestymiskielto?

Esimerkiksi seuraavista sivustoista löytyy materiaalia vastauksiin:

Tampere > Sosiaalipalvelut (vastaavia löytynee omasta kunnasta)
Lastensuojelun Keskusliitto > Lastensuojelu (selkeitä artikkeleita)
Oikeuslaitos > Tuomioistuimet > Käräjäoikeudet > Hakemusasiat (selkeitä neuvoja)
Oikeusministeriö > Julkaisut > Esitteitä (selkeitä artikkeleita)
suomi.fi > Asuminen ja perhe > Vanhemmat ja lapset (kattava linkkilista viranomaisiin)
Suomen laki online > Juridinen linkkilista (kattava linkkilista viranomaisiin)
Maistraatit > Palvelut > esim. Avioehtosopimus > esim. Nimiasiat (selkeitä ohjeita)
Suomen Asianajajaliitto (artikkeleita eri aiheista)
Poliisi > Neuvot > Rikokset > Lähestymiskielto
Suomen evankelis-luterilainen kirkko > Palveluja > Kirkko ja perhe (palveluja)

Ilmaisia yksityisiä sivustoja:

Opuslex Asianajotoimistot > Artikkelikirjasto > Perhe (artikkeleita eri aiheista)
Laki24.fi > Henkilö, > Perhe (artikkeleita eri aiheista)

Turvanetti. Laaja turvallisuustietouteen liittyvä sivusto. Sen tarkoitus on tekijöiden mukaan tukea uudistuneisiin opetussuunnitelmien perusteisiin kirjattua aihekokonaisuutta, joka on perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus.

Teksti: Britta Hiedanniemi