Roolit oppimisen apuna

Uusi opetussuunnitelma korostaa keskustelun, mielipiteiden perustelemisen ja omien valintojen seurausten arvioimisen tärkeyttä. ”Jotenkin liian abstrakteja asioita, vaikka olisihan ne hyvä osata”, kirjoitti 18-vuotias lukiolainen kurssipalautteessaan. Opettaja on ison haasteen edessä konkretisoidessaan valtioon, yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä käsitteitä osaksi nuoren arkitodellisuutta. Moni opettaja tuo luokkaan runsaasti ajankohtaista materiaalia, mutta tämän rinnalla kokeilemisen arvoinen menetelmä voisi olla roolien ja ongelmanratkaisutehtävien yhdistäminen. Tarkoitan rooleilla kuvitteellisen henkilön asemaan asettumista ja ratkaisujen miettimistä hänen lähtökohdistaan, esimerkiksi niin, että puolueohjelman lukemisen sijasta pohditaan, millaista verotusta pienituloinen vasemmistopuolueen kannattaja toivoisi itselleen.

Kurssimuotoisen lukion tiivis arki ei välttämättä rohkaise opettajia suuriin projekteihin, draamaan tai muiden aikaa vievien työtapojen pariin. Roolityöskentelyn voi ottaa mukaan myös pieniin tehtäviin ja keskustelutuokioihin, ja tarvittava taustatieto saadaan esim. omasta oppikirjasta. Ryhmänsä tunteva opettaja tietää, minkä verran taustatyötä tarvitaan tai miten syvälle rooliin kannattaa sukeltaa. Opettajan tärkeä tehtävä on nostaa esiin uusia yläkäsitteitä nuorten ajatusten pohjalta: ”Työnantajien järjestöt toivat juuri samoja ajatuksia esiin tupo-neuvotteluissa kuin teidän ryhmännekin...” 

Ohessa on muutamia tehtäväideoita. Ne voidaan toteuttaa yhtä hyvin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Keskustelu: pienryhmäkeskustelu, väittely luokassa tms.
Kirjallinen tehtävä: perusteltu essee, ”kirje” viranomaiselle, mind map, mainos, lehtijuttu tms.

Oikeisto ja vasemmisto keskustelevat parlamentissa

Opiskelijat jaetaan oikeistoon ja vasemmistoon (mahdollisesti vielä kuvitteellisiin tai oikeisiin puolueisiin). Heidän tulisi äänestää puoluekantansa pohjalta ja pystyä perustelemaan ratkaisunsa.

– Rahoitetaanko terveydenhuolto verovaroin, käyttäjämaksuin vai yksityisin vakuutuksin?
– Saako valtio pakkolunastaa maata yksityisiltä ihmisiltä? 
– Mikä olisi paras keino vähentää maamme työttömyyttä?

Kenen aamiaista syöt?

Roolit:
- suomalainen rukiinviljelijä (toimittaa viljan suureen myllyyn)
- monikansallisen Corns’ -yrityksen edustaja, yrityksen aamiaismurot ovat tunnettuja kaikkialla maailmassa
- Eteläamerikkalainen luomukahvin viljelijä

– Miksi sinun tuotettasi kannattaisi käyttää mahdollisimman paljon? 
– Ketkä kaikki hyötyvät tuotteen menekin kasvamisesta?
– Ketkä kaikki saavat osansa valmiista, kaupassa myytävästä tuotteesta?
– Millaisin perustein itse valitset leipäsi, kahvisi ja murosi kaupassa?

Keskitetty vai paikallinen sopiminen?

Opiskelijat jaetaan   
a) työnantajiin ja työtekijöihin (mahdollisuus luoda tarkka kuvaus  yrityksestä ja eri ammateissa toimivista ihmisistä) tai
b) työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin.

– Pitäisikö palkka ja työaika päättää omalla työpaikalla vai valtakunnallisesti? 
– Mitä hyötyä tai haittaa ratkaisusta olisi juuri sinulle?
– Mitkä omat edut haluat turvata tai saavuttaa?
– Millaisia keinoja olet valmis käyttämään?
– Pitäisikö suomalaisten paperityöläisten osoittaa solidaarisuutensa tukilakolla, jos saman yrityksen työntekijät lakkoilevat Kanadassa tai Kiinassa?

Sijoitusneuvoja

Olet sijoitusneuvoja, ja tehtäväksesi on annettu laatia mainos jostain seuraavista sijoituskohteista:

a) omistusasunto
b) valtion oblikaatiot
c) Kotikylän Puutuote oy:n osakkeet
d) Kaukasuksen öljyteollisuuteen sijoittava riskirahasto
e) eläkevakuutus
f) säästötili
g) yhdysvaltalaisen aseyhtiön osakkeet

Teksti: Leena Nummila