Kuvaviestien tekijä

Tehtävä: Virtuaalikaupan graafinen ulkoasu
Tekijä: Hermanni Jäntti, Suutarilan lukio 2003
Opettaja: Timo Kuohukoski
Kuvataiteen kursseilla kuvien tekijä on pääroolissa. Asiat opitaan tekemällä ja tutkimalla tekemisprosessia.

Median voi nähdä toimintaympäristönä, joka tarjoaa materiaalia, sisältöjä, näkökulmia, toimintatapoja ja välineitä ilmaisuprosessiin.

Mediapetuksessa tekniikkaa olennaisempaa on sisältöjen ja näkökulmien valinta. Median kaaokseen kannattaa rakentaa selkeitä polkuja, joiden kautta lähestyä sen ilmiöitä. Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä? Mihin ilmiöihin haluan opiskelijan kiinnittävän huomiota? Mitä asioita haluan kommentoida ja kritisoida? Mitä median toimintatapoja haluan tuoda opetukseeni? Mitä valmista oppimateriaalia voin hyödyntää opetuksessani? Keitä ulkopuolisia asiantuntijoita voin halutessani käyttää?

Myös perinteisiä kuvaviestinnän sisältöjä, kuten graafisen suunnittelun tehtäviä, voi toteuttaa nykyteknologian avulla. Kuvankäsittelyohjelmat ovat tässä korvaamattomia ja ajanmukaisia työskentelyvälineitä. Digikamerat ja tulostimet puolestaan nopeuttavat, helpottavat ja monipuolistavat valokuvaamista ja kuvien reproduktiota.  Verkkoon suunnattu kuvamateriaali taas vaatii omia visuaalisia ratkaisujaan, joissa teknologian toimivuudella on aina oma osuutensa lopputuloksen onnistumisen kannalta.

Mediatekstin tekeminen – ajatusten ja tunteiden ilmaisu viestinnän keinoin – on tapa hahmottaa maailmaa. Tässä mielessä taiteellinenkin työskentely on aina tutkimustyötä. Mediateksti on tekijänsä käsitys jostakin asiasta. Se voi olla myös väline yrityksessä vaikuttaa muiden käsityksiin.

Portfoliotyöskentely liittää oman ilmaisun kulttuuriseen viitekehykseen. Tekijä voi rekisteröidä ja kirjata esimerkiksi ne median ilmiöt, jotka ovat vaikuttaneet hänen ilmaisuunsa ja työn lopputulokseen. Kirjaamiseen liittyy usein analyyttinen näkökulma: Mikä asia on vaikuttanut? Mikä seikka tämän asian sisällössä tai esitystavassa on vaikuttanut eniten?

Teksti: Minna Eskola ja Seppo Töyssy