Linkkejä ja kirjallisuutta

Linkkejä

Adbusters - kansainvälistä visuaalisen median kriittistä kommentointia kuvin ja sanoin
Pixoff.net - Kaikkien elokuvasta kiinnostuneiden kohtauspaikka
Sanomalehtien liitto
Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston verkkosivut
Watch It - Kansainvälinen kuvanlukutaitoprojekti
Maailmankuvia - Lehtikuvan tarkastelua: Sanomalehtien liiton verkkoaineisto

Lähteet ja  kirjallisuus

Herkman, Juha 2002: Audiovisuaalinen mediakulttuuri, Vastapaino

Kivistö, Jari ja West, Pirjo 2002: Mustaa valkoisella – Afrikka eurooppalaisen katseen kohteena, Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto

Klein, Naomi 2001: No Logo – Tähtäimessä brändivaltiaat, WSOY

Lehtonen,Mikko 2001: Syyskuun yhdennentoista merkitys, Vastapaino

Quart, Alissa 2003: Brändätyt - ostetaan ja myydään nuoria, Like

Rossi, Leena-Maija 2001: Kuvista toisin sanoin – Feministikatsojan näkökulmia, Lasipalatsi

Rossi, Leena-Maija 2003: Heterotehdas – Televisiomainonta sukupuolituotantona, Gaudeamus

Salo, Merja 2000: Imageware – Kuvajournalismi mediafuusiossa, Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B 59

Seppänen, Janne 2001: Valokuvaa ei ole, Musta taide ja Suomen valokuvataiteen museo

Seppänen, Janne 2002: Katseen voima – kohti visuaalista lukutaitoa, Vastapaino

Muita  julkaisuja ja artikkeleita

Off Skene, Valokuvataiteen neljäs kolmivuotisnäyttely, Näyttelyluettelo, Valokuvataiteilijoiden liitto 2002

Sanomalehti opetuksessa 2003, Sanomalehtien liitto (julkaisukokonaisuus eri tekijöiltä)