Tutkija ja erittelijä – kulttuuritekstit

Median kuvien sisältö on peräisin aistitodellisuudesta. Mielikuvituskuvatkin perustuvat koettuun – niissä todellisuuden ainekset sekoittuvat ja muuntuvat omaksi maailmakseen.

Kuva on aina kulttuurinsa tuote, ja se havaitaan kulttuurin kautta. Kuvat kytkeytyvät myös monin tavoin yhteiskunnan eri rakenteisiin, normistoihin ja toimintatapoihin. Kuvien kautta käytetään valtaa sen monissa eri muodoissa.

Kulttuuriympäristön visuaaliset viestit ovat joka päivä ympärillämme. Arkkitehtuuri, tuotesuunnittelu ja muotoilu ovat tyypillisiä kulttuuritekstejä. Ne kertovat menneen ajan valtarakenteista ja arvostuksista yhtä sujuvasti kuin tämän päivän trendeistä ja inhimillisistä pyrkimyksistä.

Media käyttää omien tekstiensä sisältönä kulttuuritekstejä. Niiden avulla luodaan viitekehyksiä median kertomuksille. Kulttuuritekstien tuntemus ja kyky eritellä niitä on osa medialukutaitoa samalla, kun se on osa ympäristön ymmärtämistä. Rakennetut ympäristöt, talot ja esineet, ovat usein olennainen osa esimerkiksi elokuvakertomusta.

Kuvien välittämät viestit ovat yhtä lailla riippuvaisia siitä kontekstista, jossa ne esitetään kuin siitä tulkinnasta, jotka niille kulloinkin annetaan. Kuvan merkitys rakentuu pala palalta, jatkuvana ja muuttuvana prosessina niin mediassa kuin katsojan mielessä.

Teksti: Minna Eskola ja Seppo Töyssy I Kuva: Seppo Töyssy / Oriveden lukio