Tutkija ja erittelijä – mediatekstit

Käsityksemme esimerkiksi eri kulttuureista, perheestä tai seksuaalisuudesta muodostuu paljolti median tarjoamien esimerkkien kautta. Etenkin nuorelle, jolla ei vielä ole paljoakaan elämänkokemusta, näiden mallien merkitys voi olla arvaamattoman suuri.

Media välittää tietoa, tunteita ja elämyksiä. Olennaista on oivaltaa, mihin tällä kaikella kulloinkin pyritään. Yrittääkö joku myydä minulle jotain tavaraa tai ajatusmaailmaa esteettisesti tarkkaan mietityn viestin avulla? Pitääkö minun näyttää tietynlaiselta ja käyttäytyä tietynlaisesti?

Median kuvakieli perustuu usein uskomusten, myyttien ja stereotypioiden käyttämiseen. Niiden avulla välitetään asenteita ja luodaan tarpeita. Toisaalta tulkitsijan rooli on keskeinen sanoman hahmottamisessa ja viestin välittymisessä. Minkä kautta peilaan näkemääni? Mihin asioihin kiinnitän mediassa huomiota? Pystynkö näkemään kuvaviestien taakse niiden syntyprosessiin? Osaanko hahmottaa median toiminnan mekanismeja?

On tärkeätä ymmärtää, mitä rakenteita median taakse kätkeytyy ja kenen intressejä mediassa kulloinkin palvellaan. Kriittinen kuvanlukutaito onkin olennainen osa medialukutaitoa.

Mediassa kuva elää ja muokkautuu tilanteesta toiseen. Se saa erilaisia merkityksiä riippuen siitä kontekstista missä se kulloinkin esitetään.  Sama kuva mainoksessa tai taidegalleriassa herättää erilaisia tulkintoja. Milloin mediakuva on taidetta? Mitä taiteen avulla mediassa kaupataan?  

Kuva voi toimia myös viestipohjana muille teksteille.  Silloin sen merkitys rakentuu vuoropuhelulle toisen tekstin kanssa. Esimerkiksi yrityslogot yhdistettyinä erilaisiin kuviin luovat uusia assosiaatioita. Samoin kirjoitetun tekstin merkitykset muuttuvat erilaisten taustakuviensa kautta.

Olennaista mediakuvan luonteelle on, että sillä ei ole mitään kiinteää ja pysyvää identiteetiä. Kuvien ja kuvavirtojen merkitykset muuttuvat tilanteesta ja näkökulmasta riippuen. Mediaviestien tutkiminen ja auki purkaminen tuovat näkyville niitä mekanismeja, joiden avulla eri assosiaatiot muodostuvat. Miksi suomalaista kosmetiikkaa myydään yhä järvimaisemalla, vedellä ja vaaleahiuksisella nuorella naisella? Mitä merkityksiä luovat kuvat auton takapenkistä ja asuntovaunusta metsän laidassa, kun ne esitetään matkapuhelinmainoksessa?

Tehtävä: Muunneltu merkki
Tekijä: Johanna Tikka,
Pohjois-Helsingin lukio 2003
Opettaja: Kanerva Vainio
Tehtävä: T-paitakuva
Tekijä: Joel Kanerva,
Pohjois-Helsingin lukio 2003
Opettaja: Kanerva Vainio
Teksti: Minna Eskola ja Seppo Töyssy