Opetuksen suunnittelusta ja tehtävistä

Kuvataiteen opiskelun luonteeseen sopivat teemalliset ja pitkäkestoiset tehtäväkokonaisuudet, jotka muodostavat kurssikokonaisuuden perustan. Kuvataiteen opiskelu tarjoaa taiteelliselle oppimiselle varmemman pohjan, kun kokonaisuus ei muodostu liian monista erillisistä tehtävistä. Oppimispäiväkirjan, erilaisten kotitehtävien ja itsenäisesti toteutettavien harjoitusten käyttö opetuksessa lisää mahdollisuuksia kiireettömään ja samalla monipuoliseen kuvataiteen opiskeluun lukiossa.

Seuraavat tehtävät ovat yksittäisiä tehtäväkuvauksia eri kouluista sekä opiskelu- ja oppimistilanteista, eivätkä ne sellaisenaan muodosta valmista kurssikokonaisuutta. Ne tarjoavat sinulle ehkä joitakin ideoita sovellettavaksi paikallisesti omaan kurssisuunnitelmaasi.

HYVÄ KUVAAMATAIDON OPETTAJA,

KUTEN OLEN JO AIEMMIN TODENNUT, EN TUNNUSTA SELLAISTA SOOPAA KUIN ”TAIDE”.
KUNNIALLISEN TIETOKONEEN SOTKEMINEN NS. ”TAITEESEEN” ON MIELESTÄNI VÄÄRIN. MINÄ KÄYTTÄISIN TIETOKONETTA ESIM. MATEMATIIKAN TEHTÄVIEN RATKAISUUN JA PELIOHJELMIEN TEKOON TAI MUUHUN KUNNIALLISEEN TEHTÄVÄÄN.

LASSE R. IIC

ESIMERKKI NS. ”TAITEESTA”:
TAITEILIJA VÄISKI URPO LEHTOSEN TYÖ ”ESINE AVARUUDESSA” 
 

Kuviksessa saa käyttää mielikuvitusta ja rentoutua, ajatella omia asioita ja keskittyä tekemään, kokea aikaansaamisen ja onnistumisen iloa. Oppia uutta ja tuntea olevansa jossakin muualla kuin oppitunnilla. Petra Keskinen

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuva: Mikko Hartikainen, Piirrokset: Anniina Heikkinen, Helsingin kuvataidelukio