Nainen taiteessa: objekti vai subjekti

Kuvataideopettaja Minna Kokko, Apollon yhteiskoulu, Helsinki

Katsoimme ensin alustukseksi dioja naisihanteista ja naisen roolista taiteen historiassa. Pohdimme naisen roolia mallina ja taiteilijana sekä kauneusihanteita ja niiden merkitystä nykyajassa. Opiskelijoiden tehtävänä oli muokata kuvankäsittelyllä vanhoja maalauksia uusiksi – nuoresta vanha, alastoman sijaan vaatetettu – esimerkiksi "Aamiainen ruohikolla" toisenlaisessa kokoonpanossa.