Taiteen kenttä ja taiteilijan rooli

Portti merelle, 2001. Oksat, heinät, rautalanka, narut. Visa Lang, Lasse Keränen, Antti Parrila, Jenny Pärnänen, Antti Saarela, Kuusiluodon lukio

Mikä on nykytaiteelle ominaista? Pysyvä muutosko? Jos nykytaide heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa sekä siinä vallitsevia asenteita ja sen tehtävänä on herättää kysymyksiä, voidaan pohtia, miksi muutosta tarvitaan? Onko kysymys kokeilunhalusta, uteliaisuudesta, mielikuvituksesta vai mistä? Taiteilija voi valita mitkä tahansa välineet ja materiaalit nykytaiteen tekemiseen.

”Nykytaide voi olla kankaan kauttaaltaan täyttävä värien ja muotojen maailma. Nykytaide voi olla Kaakkois-Aasian katulevottomuuksia käsittelevä video projisoituna sängyn pohjalevylle. Nykytaide voi olla verkossa tapahtuva lattian siivous tai se voi olla tyynyksi asetettu parantava kristallikide. Se voi olla soluttautuminen kaupungin katujen elämään, kävely metsässä ja sen dokumentointi tai lapsuutta luotaava lauluperformanssi.” 
Lainaus Kiasman verkkosivuilta

Onko nykytaidetta tarpeen luokitella?

Uusia käsitteitä ja luokituksia syntyy jatkuvasti. Muutokset teknologian kehityksessä, yhteiskuntarakenteiden muutoksessa jne. heijastuvat nopeasti taiteessa. Myös taiteidenvälisyys näkyy uusien käsitteiden synnyssä. Ei ihme että keskiverto yleisö on tipahtanut jo aikoja sitten kärryiltä siitä, mitkä ovat uusimmat taidevirtaukset ja mitä niillä tarkoitetaan.

On kulunut suhteellisen pitkä aika nykytaiteen alkuajoista. Myös tämän vuoksi nykytaiteen käsitteitä ja luokituksia on syytä aika ajoin päivittää. Nykytaiteelle tyypillinen kerroksellisuus kuvastuu taidepuheessa ja käsitteissä. Vahvoille perustuksille valetaan uusia kerroksia. Jotkut näistä kokeiluista jäävät nähtäviksi jälkipolville, toiset taas eivät. Samoin käy uusille käsitteille. Toisia syntyy ja toisia kuolee. Käsitteet moderni, postmoderni ja transmoderni kuulostavat jo vanhanaikaisilta ja saavat pian uusia seuraajia.

Tilataide
 
 
Maataide
 
 
Installaatio
 
 
Käsitetaide
Yhteisötaide
 
 
Taiteidenvälisyys
 
 
 
Kehotaide
 
Mediataide
 
Performanssi
 
Ympäristötaide
 
Ääniveistos

 

Taiteilijan rooli

Mikä on taiteilijan rooli nyky-yhteiskunnassa? Taidekentän laajentuessa myös taiteilijan rooli ja tekemisen tavat muuttuvat. Myytti taiteilijasta outona, yksinäisenä, luovana nerona ei pidä paikkaansa. Taiteilija voi työskennellä osana työryhmää tai yhteisöä ja toimia yhteisön aktiivisena vaikuttajana. Taiteilija ei välttämättä korosta omaa suoritustaan vaan tuo esiin jotain muuta. Taiteen tehtävä on tällöin kollektiivinen, yhteisöllinen ja sen merkitys koko yhteisölle eheyttävä. Myös katsojan rooli korostuu eri tavalla kuin ennen. Katsominen on muuttunut pikemminkin katsomiskokemukseksi, jota analysoidaan eri tavoin. Taiteen teemoista, merkityksestä ja taideteoksen sisällöstä on opittu puhumaan. Katsojan omien tuntojen ja tulkintojen kautta taideteos herää eloon.