Portfolio

Portfolio tarkoittaa alun perin mukana kannettavien teosten kokoelmaa, jonka taiteilija on koonnut itselleen. Taiteilijoiden ja muotoilijoiden portfoliosalkku sisältää parhaiden tai viimeaikaisten teosten kokoelman.

Taiteilija saattaa esitellä salkkuaan tai kansiotaan esimerkiksi galleristille tai museohenkilökunnalle uutta näyttelyä valmistaessaan. Muotoilija pyrkii näytetyösalkullaan antamaan tilaajalle käsityksen suunnittelutaidoistaan. Taideopiskelijat voivat joutua esittelemään taitojaan portfolion avulla pyrkiessään taideoppilaitoksiin.

Näytetöitä esittelevissä salkuissa ei yleensä esitellä luonnoksia tai teosten valmistumisvaiheita puhumattakaan epäonnistuneista töistä, joilla taas on tärkeä osa prosessiportfolioissa ja oppimispäiväkirjoissa.

Portfolion muoto

Portfolio voi fyysiseltä muodoltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan olla melkein mitä vain: kansio, vihko, CD-ROM, levyke, verkkoportfolio, videonauha, ääninauha tai useiden eri materiaalien ja tallennusvälineiden yhdistelmä. Olennaista on, että portfolio palvelee sille eri opiskeluympäristössä asetettua tehtävää. Portfolio on aina tekijänsä näköinen ja työskentely- ja oppimisprosessista kertova. Portfolion yhteys sille asetettuihin tavoitteisiin sekä sen yhteys opetussuunnitelmaan ja arvioinnin kohteisiin voivat tarvittaessa rajata työskentelyn muotoja ja sisältöjä.

 1. Jos valmistat luonnoskirjan tai oppimispäiväkirjan itse, valitse käteen sopiva koko ja riittävän vahvat kannet. Sivuiksi on syytä valita paperia, joka kestää lehteilyä, ei siis liian ohutta.
 2. Tee oppimispäiväkirjaasi nimiölehti ensimmäiselle sivulle. Siinä pitäisi olla oma nimesi, kurssin nimi, koulun nimi sekä vuosiluvut.
 3. Varusta oppimispäiväkirjan merkinnät päiväyksillä. Kun lainaat portfolioosi oppimispäiväkirjan merkintöjä, valottavat ajalliset  merkinnät prosessia.
 4. Harjoittele taitavaksi saksien ja liiman käyttäjäksi, etteivät kuvat irtoa ja putoile pois.
 5. Kirjaa kuvataideopettajan tai itse muotoilemasi tehtävä tarkkaan oppimispäiväkirjaasi. Kun tutkit merkintöjäsi jälkeenpäin, on tehtävä avaintietoa luonnoksiisi, lopputulokseen sekä pohdintoihisi.

Portfolion voi luonnollisesti  laatia myös digitaalisessa muodossa. Sen voi tallentaa esimerkiksi cd-levylle tai julkaista Internetissä.  Tekijä voi koota, säilyttää, hallita ja halutessaan myös esitellä tuottamaansa aineistoa suljetussa tai avoimessa tietoverkossa. Verkkoteknologian hyödyntäminen mahdollistaa erilaisia muunneltavia portfolion esitystapoja. Verkkoportfolioon voi yhdistää tekstin ja kuvien lisäksi ääntä, animaatioita ja videokuvaa.

Alla olevat Valokuva ja videokurssin arviointikysymykset ovat Viikin normaalikoulun lukion lehtori Marjatta Vapaasalon tekemiä

 1. Miten asettamasi tavoitteet toteutuivat?
 2. Valo luo kuvan ja sen tilavaikutelman. Valo on ratkaiseva tekijä kuvan muodostajana, ja siksi se on myös valokuvassa ilmaisutekijänä tärkeämpi ja laajemmin käytetty kuin muilla kuvataiteen alueilla. “Valkoista valkoisella”: Arvioi kuvaasi tunnelman, sisällön ja teknisen osaamiseen kannalta.
 3. Terävyysalueen hyväksikäyttö: Arvioi kuvaasi sommittelun kannalta. Miten terävyysalue on määritelty?
 4. Liike kuvassa on luotava, sitä ei voida mitenkään automaattisesti vangita kamerankaan avulla. Se syntyy kokonaissommittelusta, liikkuvaksi oletetun kohteen sijoittamisesta muiden kuvan osiin nähden, sävyalan käytöstä ja vielä todelliseen liikkeeseen liittyvästä seikasta: hitaan valotusajan aiheuttamasta epäterävyydestä, “vauhtiviivoista”. Arvioi kuvaasi sekä sommittelun että sisällön kannalta.
 5. Video. Dialogia kuvatessasi otit kuvia vuorotellen eri henkilöistä. Mitä asioita piti ottaa sommittelussa huomioon? Arvioi ryhmäsi elokuvaa.
 6. Yhteisen termistön luomiseksi on kehitetty ihmisen mittasuhteisiin perustuva, kuva-alan rajausta helpottava, kansainvälinen 4-portainen kuvakokojärjestelmä. Muista kuin ihmisistä käytetään yleensä vain kuvakokoja YK, PK ja LK. Arvioi ryhmäsi elokuvan tekemistä käsikirjoitusvaiheesta valmiiksi leikattuun versioon.
 7. Digitaalikuvat. Arvioi kuvasi tai kuvasarjasi merkityksien kannalta. Minkälaisia mahdollisuuksia Photoshop toi kuvan sisältöihin?
 8. Missä onnistuit mielestäsi parhaiten, mikä ei tahtonut oikein sujua? Mitä lisäisit kurssin ohjelmaan?
Teksti: Liisa Piironen