Oppimispäiväkirja

Kuvataiteen opiskelussa oppimispäiväkirjan kirjoittaminen vastaa taiteilijan työpäiväkirjaa. Oppimispäiväkirja on hyvin käyttökelpoinen työkalu. Sen tavoitteena on oman oppimisen jatkuva seuranta. Oppimispäiväkirjaan kirjataan omat kurssille tai opiskelulle asetetut tavoitteet, ideoinnin vaiheita, kuten mielikuvakartat (mind mapping) ja kaikki luonnospiirustukset sekä aiheen valinnan perustelut. Valmistuneista töistä kirjoitetaan itsearviointi samoin kuin myös pari-työskentelynä tapahtunut arviointi.

Joissakin tapauksissa kuvataideopettaja saattaa kirjoittaa kurssiarviointia varten lomakkeen, jonka voi sellaisenaan kiinnittää oppimispäiväkirjan sivuille. Kuten nimikin sanoo, keskeistä oppimispäiväkirjassa on pohtia, mitä itse kukin on kurssilla oppinut.

Oppimispäiväkirja on myös erinomainen työkalu ajankäytön ja suunnittelun avuksi. Oppimispäiväkirjan avulla opiskelijat ymmärtävät, että kuvataiteen oppisisällöt ovat jokaista ihmistä koskettavia, järkeviä ja loogisesti toisiinsa linkittyviä asioita, eivätkä pelkästään kivaa tekemistä.

Alla Martinlaakson lukiolaisten oppimispäiväkirjoja. Niissä on pohdittu jokaista kurssilla tehtyä työtä oman oppimisen ja onnistumisen kannalta. Kurssin päätyttyä kuvataideopettaja tutustuu oppimispäiväkirjoihin ja antaa palautetta opiskelijoille. Oppimispäiväkirjan sivuilla jokainen kurssilainen tulee kuulluksi, mikä on opetuksen kehittämistyön kannalta tärkeää.

 
Teksti: Liisa Piironen