Prosessiportfolio

Prosessiportfoliota voitaisiin myös nimittää pedagogiseksi portfolioksi. Kuten nimikin kertoo prosessiportfolio kuvaa keskeiset työskentelyn vaiheet ideanpoikasesta valmiiksi teokseksi. Prosessiportfolion valmistuksessa voi käyttää apuna oppimispäiväkirjaa. Aineistosta valitaan tekijälle itselleen merkityksellisiä osioita.

Prosessiportfolion tavoitteena on avata koko kuvan tekemisprosessi kaikessa laajuudessaan. Siinä voidaan kuvailla kuvan tekemisessä ilmenneitä

onnistumisia

 –

epäonnistumisia

oivaltamista

 –

ahdistumista

uskallusta

 –

epäilyjä

etsimistä

 –

eksymistä

halua

 –

vimmaa

Kaikki tämä kuuluu taiteelliseen oppimisprosessiin, ja se saa myös näkyä prosessiportfolion sivuilla.

Prosessiportfoliossa voidaan esitellä esimerkiksi lukuvuoden aikana toteutettuja töitä tai sitten yhden teoksen valmistumisen kaikki vaiheet, kuten tapahtuu lukiodiplomiportfoliossa.

Portfolio on henkilökohtainen, ja tekijä laatii itse sen sisällysluettelon. Portfolio tehdään omista lähtökohdista ja omista oppimiskokemuksista.

Prosessiportfolio voi sisältää seuraavia osioita:

 • tiedon hankintaa ja esikuvien etsintää
 • lainauksia oppimispäiväkirjasta
 • kuvailua teoksen valmistumisesta ja tavoitteiden asettelusta
 • luonnoksia ideoista ja lopullisen idean valintaperusteista
 • kuvia valmiista teoksesta tai teoksista
 • selvitys, miksi on valinnut juuri nämä työt esiteltäviksi ja mitkä ovat olleet niiden esikuvat
 • mitkä ovat aiemmat alueeseen tai aiheeseen  liittyvät opinnot
 • itsearviointia
 • arviointikeskusteluja parin kanssa 
 • pohdintaa kuvan tekemisen merkityksestä tekijälle itselleen ja omasta oppimisesta
 • tehtävästä syntyneitä uusia ideoita
 • tehtävästä nousseita kehittämistarpeita

Minkälaista oppimaan oppimista prosessiportfolion laatimisessa tapahtuu?

 1. Oman oppimisen tiedostamista
 2. Omien kehittämistarpeiden tiedostamista
 3. Ideasta lopulliseksi teokseksi – kokonaisprosessin hahmottamista
 4. Oman ajattelun synteesiä – kuvan tekemisen yhteydet taiteen kenttään ja kulttuurisiin juuriin
 5. Taiteellista kasvua
Teksti: Liisa Piironen