Työpäiväkirja

Taiteilijat pitävät työpäiväkirjaa jonkun  teoksen valmistumisesta. Työpäiväkirja eroaa luonnoskirjasta siten, että siihen taltioidaan jonkun teoksen työprosessin kaikki vaiheet yksityiskohtaisesti. Työpäiväkirjassa pohditaan ilmaisullisten kysymysten ohella tekniikan ja materiaalin ongelmia. Työpäiväkirjassa saattaa myös olla väri-, muoto-, viiva- tai liiketutkielmia, jotka liittyvät meneillään olevan teoksen valmistumisprosessiin.

Porilainen taiteilijaryhmä on tutkinut Sytytin-nimisen projektinsa taiteellista työprosessia oheisessa kaaviossa. Kaaviosta käy ilmi luovan prosessin eteneminen, ja se on sellaisenaan sovellettavissa kaikkiin sisällön, muodon ja tekniikan kehittelyä vaativiin tehtäviin. Kaavio on peräisin Henry Merimaan työkirjasta.

Teksti: Liisa Piironen