Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)

 
Lukiolaispojat ja Aino Ateneumissa (teos Akseli Gallen-Kallela: Aino-taru, 1891, öljy).

Opiskelijan omakohtainen taiteellinen työskentely ja taiteen tuntemus kohtaavat kuvataiteen neljännellä kurssilla. Oppisisällöt ruokkivat toisiaan. Oma taiteellinen tekeminen lisää opiskelijan kiinnostusta kuvataiteen ilmiöihin. Vastaavasti syvenee hänen kuvallinen ajattelunsa ja ilmaisunsa, kun taiteen käsitteet, historia ja tulkintamenetelmät tulevat tutuiksi. Taiteellisen prosessin ymmärtämistä lähestytään kahta tietä: kuvataiteen tuntemus ja oma kuvallinen ilmaisu limittyvät kurssilla yhteen. Taiteellinen työskentelyprosessi on kurssilla sekä tavoite että menetelmä. 

Kurssin rakenne on vapaasti muunneltavissa. Kokonaisuus muodostuu eri osioista, joita voi liittää toisiinsa kokonaisuuden kärsimättä. Olennaista on, että opiskelijan omalle tulkinnalle, ymmärrykselle ja kuvalliselle työskentelylle annetaan runsaasti tilaa ja että hänen itsearviointitaitojaan tuetaan. Näin toteutettuna kurssi tukee opiskelijan itsenäistä, taiteellista työskentelyä. Kurssilla saavutettuja prosessityöskentelyn taitoja opiskelija voi hyödyntää laajasti niin kuvataiteen kuin muiden aineiden opiskelussa. Aivan erityisen hyvin kurssi sopii niille, jotka aikovat suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin.

Teksti ja kuvat: Aija Viita