Kuvan tarkastelua

Kuvan tarkasteluun on useita eri menetelmiä, jotka auttavat ymmärtämään niin kuvan muotoja ja sisältöjä kuin kuvan taustalla olevia tarkoitusperiä ja vastaanottajan saamia vaikutuksia.

Käsitteitä 

  • formalismi
  • syntaktinen kuva-analyysi  
  • semiotiikka
  • ikonologia
  • aatekriittinen tarkastelu 
  • reseptioanalyysi
  • intertekstuaalisuus

Miten opiskelija tulisi parhaiten tietoiseksi eri tavoista tutkia kuvia?  Miten hän saisi niistä apuvälineitä omaan taiteelliseen työskentelyynsä?

Lisätietoja kuvan tarkastelusta saat KU3-kurssin kohdasta Erittelytavan valinta.

Teksti: Aija Viita