Lähestymistapoja taidehistoriaan

Tässä muutamia kysymyksiä, joita kannattaa pohtia kurssia suunniteltaessa:

Kuinka taidehistorian kulun voi hahmottaa: näenkö sen ajallisena janana, spiraalina, teemallisina pysäkkeinä vai jonakin muuna muotona tai kuviona?

Mihin kiinnitän huomiota vertaillessani historian eri taidetyylejä: eri aikojen ihmiskuvaukseen, kuvan tekemisen problematiikkaan ja eri tekniikoihin, aikakausien yhteiskunnallisiin eroihin tai siihen, miten valtasuhteet ovat vaikuttaneet käsityksiin kuvista, estetiikasta ja taiteesta?

Voiko taidehistorian eri vaiheista löytää tiettyjä toistuvia, ihmisyyteen liittyviä teemoja, joiden käsittely kurssilla olisi tärkeää?

Onko hedelmällisempää syventää taidehistorian tietämystä keskittymällä tiettyihin taiteilijoihin vai käsitellä taidetta laajemmin, suurempina kokonaisuuksina?

Miten saan opiskelijat kokemaan, että taidehistorian sisällöt voisivat liittyä heidän omaan taiteelliseen tekemiseen ja mielenkiinnon kohteisiin? Miten elävöitän opetustani?

Teksti: Aija Viita