Verkkomateriaaleja opetukseen

Ampiainen - oppimateriaalit
Opetusmateriaalia arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen tueksi. Tehtäväideoita, vinkkejä materiaaleista ja tekniikoista, verkkonäyttely, kirjallisuutta sekä linkkejä. Aineiston pääasiallinen tuottaja on Designmuseo ja kunkin kokonaisuuden yhteydessä mainitaan tuottaja sekä tekijät. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa opetuskäyttöön.

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet
Peli kertoo Suomen 1900-luvun arkkitehtuurin vuosikymmenistä ja tyyleistä ajalle tyypillisten rakennusten avulla. Ensimmäiset kolme vuosikymmentä, 1900–1909, 1930-luku ja 1950-luku ovat valmiit. Pelaajaa ohjaavat arkkitehdit Alvar, Eliel ja Jorma. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet sopii hyvin niin peruskoulun yläluokkien ja lukion kuvataiteen ja historian opetussuunnitelmaan kuin kuvataidekoulujen arkkitehtuurin opetukseenkin.
Tuotanto: Suomen rakennustaiteen museo

Etälukion kuvataide
Etälukion kuvataiteen kurssien verkkomateriaaleja voi hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Tuotanto: Opetushallitus

The Metropolitan Museum of Art - Timeline of Art History
Museon sivuilla on hieno taidehistorian aikajana, jonka avulla näkee havainnollisesti, millaista taidetta eri puolilla maailmaa on eri aikoina tehty.

Oppimisaihio digitaalisesta kuvankäsittelystä
Tuotanto: Opetushallitus

Puukausi
Puukausi-sivusto kertoo Suomen puurakentamisen perinteestä savupirtistä puukerrostaloon ja se on suunnattu kaiken ikäisille koululaisille. Tuotanto: Museovirasto ja Suomen Tammi