Verkkomateriaaleja opetukseen

Alvar Aallon tuolit
Sivusto toimii muotoilun opetuspakettina koululaisille. Opetuskokonaisuus tarjoaa teorian tueksi käytännön työpajamallin, jota taide- ja käsityöaineiden opettajat voivat työssään hyödyntää. Julkaisija: Alvar Aalto -museo

Ampiainen - oppimateriaalit
Opetusmateriaalia arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen tueksi. Tehtäväideoita, vinkkejä materiaaleista ja tekniikoista, verkkonäyttely, kirjallisuutta sekä linkkejä. Aineiston pääasiallinen tuottaja on Designmuseo ja kunkin kokonaisuuden yhteydessä mainitaan tuottaja sekä tekijät. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa opetuskäyttöön.

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet
Peli kertoo Suomen 1900-luvun arkkitehtuurin vuosikymmenistä ja tyyleistä ajalle tyypillisten rakennusten avulla. Ensimmäiset kolme vuosikymmentä, 1900–1909, 1930-luku ja 1950-luku ovat valmiit. Pelaajaa ohjaavat arkkitehdit Alvar, Eliel ja Jorma. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet sopii hyvin niin peruskoulun yläluokkien ja lukion kuvataiteen ja historian opetussuunnitelmaan kuin kuvataidekoulujen arkkitehtuurin opetukseenkin.
Tuotanto: Suomen rakennustaiteen museo

Etälukion kuvataide
Etälukion kuvataiteen kurssien verkkomateriaaleja voi hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Tuotanto: Opetushallitus

Kultakausi
Opetuskäyttöön valmistettu verkkosivusto Suomen taiteen kultakaudesta. Se rajoittuu vuosiin 1865-1931 ja sen oppaana toimii Akseli Gallen-Kallela. Hänen elämänsä ja teostensa rinnalla kulkevat aikajanalla Suomen taiteen muut tekijät teoksineen sekä yleisen historian tapahtumat. Kultakaudessa on tehtäviä sekä sivustolla suoritettavaksi että oppitunnille vietäviksi. Tuotanto: Opetushallitus

The Metropolitan Museum of Art - Timeline of Art History
Museon sivuilla on hieno taidehistorian aikajana, jonka avulla näkee havainnollisesti, millaista taidetta eri puolilla maailmaa on eri aikoina tehty.

Oppimisaihio digitaalisesta kuvankäsittelystä
Tuotanto: Opetushallitus 

Puukausi
Puukausi-sivusto kertoo Suomen puurakentamisen perinteestä savupirtistä puukerrostaloon ja se on suunnattu kaiken ikäisille koululaisille. Tuotanto: Museovirasto ja Suomen Tammi

Tilastot oppiaineittain
Opiksi -sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista. Julkaisija: Tilastokeskus