Aihekokonaisuudet kurssilla

Kurssikokonaisuuden suunnittelussa otetaan huomioon paitsi kuvataiteen yleiset tavoitteet, KU2-kurssin omat tavoitteet sekä paikallisten erikoisolosuhteiden ja teemojen ym. tarpeet myös opetussuunnitelman aihekokonaisuudet. Kaikki aihekokonaisuudet voivat näkyä kurssin opetussisällöissä ainakin seuraavasti:

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: Kaikkinainen yhteistyö ainakin oman kunnan ja rakentamisesta vastaavien asiantuntijoiden, kuten kunnanarkkitehdin ja -puutarhurin kanssa lisää motivaatiota ja tekee opiskelijoiden tehtävistä ja suunnitelmista konkreettisempia, avaa todellisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisää yleistä aktiivisuutta.

Hyvinvointi ja turvallisuus: Moniaististen havaintojen ja kokemusten kautta syntynyt tieto luonnosta ja  rakennetusta ympäristöstä auttaa oivaltamaan, miten tärkeä merkitys hyvällä, terveellä ja esteettisellä ympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille.

Kestävä kehitys: Kestävän kehityksen ja ekologisen elämäntavan periaatteet näkyvät koko kurssin punaisena lankana. Köyhä taide (Arte povera) ekologisesti kestävine kierrätys- ja luonnonmateriaaleineen sopii erityisesti tähän kurssiin, samoin immateriaaliset arvot.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus: Luonto taiteen inspiroijana ja tulkintojen kohteena on kiistaton, samoin luontoon ja ympäristöön liittyvä mytologia. Rakennetun ympäristön ja esineympäristön historia ja muotokieli on osa kulttuuriperintöä ja -identiteettiä.

Teknologia ja yhteiskunta: Ympäristön rakentaminen, arkkitehtuuri ja esinetuotanto ovat osa teknologista kehitystä. Erityisesti arvioidaan nykyteknologian vaikutuksia elämäntapaan, rakentamiseen ja tavaratuotantoon sekä luonnonympäristön tilaan.

Viestintä- ja mediaosaaminen: Kulttuuriteksti eli ympäristön visuaalinen kieli on tärkeä osa viestintää. Viestintävälineiden laaja kirjo palvelee hyvin havaintoja tallennettaessa, suunnittelun apuvälineinä sekä varsinaisina ilmaisukanavina.

Teksti ja kuvat: Cleo Mustonen