Keskeisistä sisällöistä

      
Vanhan ja ränsistyneen pihan ainoasta ja komeasta haavasta tuli myyttinen haltiapuu, jonka ympärille opiskelijat suunnittelivat oman pihataideteoksen ”Juuri ja juuri”. Puun juurista kasvaa noppakivinen juurimöykky maahisten maan ylle.

Tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana
Miten havainnollistan ja avaan opetuksessani monitasoista käsitettä tila?
Mikä yhteys on tilan psyykkisillä, fyysisillä ja sosiaalisilla ominaisuuksilla?
Houkuttelevatko antamani tehtävät opiskelijoita keksimään itse ideoita, hankkimaan aktiivisesti taustatietoa ja -materiaalia sekä arviomaan ratkaisujaan ja oppimistaan?

Arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali
Miten havainnollistan ja teen ymmärrettäviksi arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteitä?
Miten ne näkyvät nyky-ympäristössä?
Millainen visuaalinen kielioppi niistä syntyy?

Maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurisena viestinä
Harjaantuvatko opiskelijani tarkastelemaan ympäristöä syvällisesti ja analyyttisesti erilaisista näkökulmista? 
Miten monitahoisesti opetuksessani käsitellään hankkimaani kuvamateriaalia?
Miten paljon aikaa kurssista käytän keskusteluun, yhteisarviointeihin ja opiskelijoiden omaan sanalliseen pohdintaan?

Arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta
Miten monimutkaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitellään kiinnostavasti, kiihkottomasti ja ymmärrettävästi? Miten herätän mielenkiinnon ja saan opiskeltavat asiat tuntumaan tärkeiltä?
Mistä itse löydän relevanttia ja soveltamiskelpoista tietoa?
Miten otan huomioon paikallisen ympäristön kehittämiskohteet, -mahdollisuudet ja -haasteet? Entä paikalliset asiantuntijat?

Mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut
Miten hyödynnän lähiympäristöni mahdollisuuksia tarvikkeiden hankinnassa? Entä kierrätys- ja luonnonmateriaalit?
Miten rakennan kurssista holistisen kokonaisuuden, jossa pyritään tasapainoon sisällöllisten tavoitteiden, erilaisten teknisten toteutustapojen ja materiaalien sekä visuaalisten ilmaisukeinojen välillä?

Teksti ja kuvat: Cleo Mustonen