Kulkureittejä ja tehtäväkokonaisuuksia

Taidokkaasti  rakennettu kurssisuunnitelma on se työkalu, jonka avulla opiskeltavat asiat muodostavat loogisesti etenevän, mielenkiintoisen ja monipuolisen kokonaisuuden.

Seuraavat tehtäväesimerkit ovat suurelta osin rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin sekä esineympäristön alueilta. Vihjeitä erilaisista näkökulmista ja osa-alueista on lisä- ja oheistehtävien yhteydessä. Joitakin tehtäviä on koottu rinnakkaisiksi vaihtoehdoiksi avaamaan erilaisia lähestymistapoja ja olosuhteita. Jotta kurssin kulku olisi rauhallinen ja syventämiseen jäisi riittävästi aikaa, ei kurssiin kannata sijoittaa liian monia tehtäviä, vaan pikemminkin suunnitella tehtävät monitahoisiksi ja koettaa niiden yhteydessä tuoda esille erilaisia asioita ja näkökulmia kuvin ja sanoin, keskustellen ja kirjoittaen oppimispäiväkirjaan.

Teksti ja kuvat: Cleo Mustonen