Karttapeli: kotiseutu tutuksi


Kuva: Helena Kuokka

Helene Kuokka / Lahden yhteiskoulu

Tavoite: Tutustua kotiseudun tärkeisiin ja leimallisiin rakennuksiin, nähtävyyksiin sekä julkisiin veistoksiin ja muihin taideteoksiin. Tutkittiin rakennusten ym. sijaintia, tyyliä, historiaa ja muita viestejä ja merkityksiä.

Tehtävä: Rakennettiin yhdessä peli, jonka pelilautana oli kaupungin keskusta ja pelinappuloina kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti merkittävät julkiset rakennukset ja veistokset. Opiskelijat valitsivat 1–2 kohdetta joko yksin tai pareittain. Materiaali kerättiin luonnostelemalla tai valokuvaamalla kohde ja etsimällä tietoa kirjoista, netistä ja haastatellen. Kukin opiskelija maalasi valitsemansa kohteen akryylivärein paksulle kovalevyn palalle (4,5 x 4,5cm). Rakennusten reunat ja pohja viimeisteltiin yhdellä värillä ja veistosten toisella. Pohjaan vielä numero rakennuksille ja kirjain veistoksille sekä kohteiden nimet.

Kaupungin kartta maalattiin yhdessä isolle kovalevylle tai vanerille (1,5 x 1m). Piirtoheitintä voi käyttää apuna maalattaessa pohjustetulle levylle kadut, rakennusmassat, viheralueet ja vesialueet. Yhteiseen kansioon kerättiin kohteista informatiiviset tieto- ja kuvasivut.