Lapsuuden kartat

Arto Vastamäki / Paimion lukio

     
Ihminen tarvitsee merkityksiä kantavia ympäristöjä nähdäkseen paremmin oman elämänsä kulun osana historiaa ja suurta elämänvirtaa. Noora Sinnelän ja Anni Vehmasen työt. Kuvat: Arto Vastamäki

Tavoite: Herkistää lapsuuden muistoille ja ympäristökokemuksille ja sitä kautta johdattaa tutkimaan ympäristöä ja sen rakentumista sekä ympäristön ominaisuuksia ja merkityksiä myös laajemmin.

Tehtävä: Kartta lapsuuden tärkeimmistä leikkipaikoista. Kartassa voi olla kotipihan lisäksi useita tärkeitä paikkoja, kuten mummola, kesäpaikka, ehkä aiempia kotipaikkoja. Kartta koostui itse piirretyistä ympäristö- ja tilannekuvista, jotka voivat olla ”valokuvia, joita ei koskaan otettu” sekä tärkeiden valokuvien kopioista. Karttaan oli liitettävä kuva tärkeimmästä lapsuuden lelusta. Kartoissa käytettiin kuvan lisäksi tekstiä, joka voi selittää kuvia tai olla itsenäinen tarina tai muistoja kuvia täydentämässä. Karttojen koko oli A2 tai vähän suurempi. Tekniikka ja välineet olivat vapaasti valittavissa.

Tehtävän valmistelussa virikkeinä ja keskustelun herättäjinä olivat opettajan omat lapsuuden muistot ja kertomukset, myös diat ja elokuvaesimerkit ovat mahdollisia.