Linkkejä ja kirjallisuutta

Linkkejä:

Kirjallisuutta:

Aarrevaara Eeva (1997): Rakennettu ympäristö eilen – tänään. Ympäristökasvatuksen virikeaineisto kaupunkien rakennetusta ympäristöstä. Suomen Ympäristökeskus

Elo, Järnefelt, Linnanmäki, Melanko (toim.2000) Kulttuuriperinnön kauneus, hyvyys ja totuus. Museovirasto ja Opetushallitus

Elo, Järnefelt, Paalanen (toim.2002) Elävää kulttuuriperintöä – tutki ja opi. Suomen Tammi – Museovirasto, Opetushallitus ja Ympäristöministeriö

Esine elää (200) Museovirasto, Opetushallitus

Haila Yrjö (2003) Retkeilyn rikkaus eli mitä vaeltaminen maastossa ja muuallakin voi tarjota kaunotaiteelle. Kustannusosakeyhtiö Taide

Härö Merja, Piironen Liisa, Vesikansa Matti, Vesikansa Sari (1980) Viihtyisä ympäristö. Ympäristökasvatuksen virikekirja. Suomen Arkkitehtiliiton julkaisuja

Kettunen, Ilkka (2001) Muodon palapeli. Lapin yliopisto

Kivi, Jussi (2003) Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas. Kustannusosakeyhtiö Taide

Kovalainen Ritva, Seppo Sanni (1997) Puiden kansa. Kustannus Pohjoinen ja Hiilinielu Tuotanto

Mantere Meri-Helga(toim.1995) Maan kuva. Kirjoituksia taiteeseen perustuvasta ympäristökasvatuksesta. Taideteollinen korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto

Naukkarinen Ossi (2003) Ympäristön taide. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B73

Nyman Kaj (2003) Sinisilmäisyyden aika. Suunnittelun myyttejä 1950 – 2000. Rakennusalan kustantajat RAK ja Kustantajat Sarmala Oy

Schulman Vera, Hägerström Sofie :Arkitektur för barn och ungdom. Opetushallitus. Ilmestyy syksyllä 2004

Sepänmaa Yrjö, Heikkilä-Palo Liisa (2002) vesi vetää puoleensa. Maahenki Oy

Vihma Susann (2002) Ornamentti ja kuutio. Johdatus modernin muotoilun historiaan. Taideteollisen korkeakoulun julkaisut B 68


Muita julkaisuja:

Kaupungin valot, Helsingin valaistuksen kaupunkikuvalliset periaatteet (2003) Helsingin kaupunki, kaupunkivalaistustyöryhmä.

Korpelainen Heini, Yanar Anu (2001) Askeleita arkkitehtuurissa. Raportti - Arkkitehtuurin kansalaiskasvatus Suomessa. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Taiteen Keskustoimikunta

Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki rakennettuun ympäristöön. SAFA – Suomen arkkitehtiliitto
Ilmestyy keväällä 2004