Tavoitteiden taustoja

 
Opiskelijoiden laatimia ympäristönparannussuunnitelmia voidaan toteuttaa soveltavilla kursseilla.

Opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja.
Tavoite opitaan ymmärtämään parhaiten oman suunnitteluprosessin yhteydessä. Kurssilla opiskelijat voisivat syventyä yhteen materiaaliin, jolloin tavoitteiden eri näkökulmia käsitellään valmistelun, itse tekemisen ja arvioinnin yhteydessä. Se on hyvä pohja laajentaa tavoitteen käsittelyä myös yleisemmäksi.

Opiskelija oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta.
Tavoitteessa painottuu eettinen ja vastuullinen näkökulma ympäristön arviointiin ja suunnitteluun. Esteettisyys ja eettisyys muodostavat erottamattoman yhteyden silloin, kun tavoitteena on sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys.

Opiskelija oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä.
Kurssilla tulisi tarjota yleissivistävää tietoa siitä, miten eri aikoina ympäristössä, rakentamisessa ja muotoilussa näkyy ajan henki sekä teknisen kehityksen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutus. Miten ympäristö vaikuttaa yksilön tai yhteisön psyykkiseen hyvinvointiin? Miten ja mitä ympäristö viestii? Miten voidaan vaikuttaa lähiympäristön ja ympäristöasenteiden kehittämiseen?

Opiskelija ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja visuaalisessa kulttuurissa.
Tämä on nyky-yhteiskuntaan ja -kulttuuriin liittyvä sosiaalinen ja yhteisöllinen tavoite. Tavoitetta voidaan käsitellä paikallistasolla, mutta samalla sitoa se laajempaan yhteiskunnalliseen yhteyteen.

Teksti ja kuvat: Cleo Mustonen