Laatua liikuntakasvatukseen

Liikuntakasvatuksen perusta

Artikkelit tarjoavat opettajalle ajatuksia, tukea ja työvälineitä laadukkaaseen liikuntakasvatukseen. Toiminnallisuus, turvallisuus ja oppijakeskeisyys ovat liikunnan opetuksen olennaisia perustekijöitä, jotka vaativat opettajalta pedagogista oppiaineen hallintaa.

Mitä liikuntakasvatus on
Kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa 
Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen 
Liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen teesejä 
Ydinkeskeinen opettaminen 
Opetuksen organisoiminen 
Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa

Opetusmateriaalit eri lajeista

Opetuksen suunnittelussa keskeisintä ovat tavoitteet. Sisältöjä ja menetelmien valintaa on aina pohdittava suhteessa tavoitteisiin. Liikunnan opetusmenetelmissä on luontevaa korostaa toiminta- ja oppijakeskeisyyttä.

Opetusmateriaalit eri lajeista on valmistettu lajien ja opetuksen asiantuntijoiden yhteistyönä siten, että opettaja löytäisi nopeasti ja tehokkaasti tuen oppituntiensa sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Sivuillamme esitettyjen vuosiluokkajakojen tarkoituksena on tukea opettajia tarkoituksenmukaisten opetussisältöjen valitsemisessa. Lisätietoja eri lajeista löytyy tarvittaessa lajiliittojen verkkosivujen kautta.

Opetusmateriaalit eri lajeista

Bannerit

Jos haluat linkittää Laatua liikuntakasvatukseen -sivut koulunne tai organisaationne sivuille, voit käyttää jotakin oheisista bannereista. Tallenna haluamasi banneri, liitä sivustolle ja linkitä osoitteeseen www.edu.fi/teemat/laatualiikuntakasvatukseen