Tausta-asiakirjoja

Lukion liikunnan pakollisten kurssien hajauttaminen(pdf)
Opetushallituksen tiedote 28.2.2007.
Valtioneuvosto päätti 15.2.2007, että nuorten lukio-opiskelijoiden tulee jakaa pakollisten liikuntakurssien opiskelu vähintään kahdelle lukuvuodelle. Asetusmuutos tuli voimaan 1. elokuuta 2007. Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus toteuttaa liikunnan opetuksen hajauttaminen eri tavoin. Koko kurssi voidaan edelleen suunnitella opiskeltavaksi yhden jakson aikana, mutta tällöin molempia pakollisia kursseja ei ole mahdollista opiskella samana lukuvuonna. Lukiokoulutuksessa yksittäinen liikunnan kurssi voidaan myös hajauttaa kahteen tai useampaan jaksoon. Lisätietoja: Opetusneuvos Matti Pietilä, etunimi.sukunimi (at) oph.fi

Uimaopetus turvallisemmaksi (pdf)
Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ovat yhteistyössä laatineet 2.5.2007 ohjeistuksen turvallisen uimaopetuksen järjestämiseksi. Ohjeistusta on päivitetty 30.5.2008.

Koululiikunnan kehittäminen (pdf), 18/2007
Koulupäivän aikana tapahtuvaa liikuntaa voidaan lisätä oppiaineiden yhteistyöllä ja aihekokonaisuuksien toteuttamisen yhteydessä. Tärkeää on yhteistyö myös liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. Koulun kerhotoimintaa tulee kehittää niin, että erityisesti vähän liikkuvien lasten ja nuorten tarpeet otetaan huomioon. Oppilaiden ja opiskelijoiden päivittäistä liikkumista lisätään kehittämällä ja tukemalla välitunti-, tauko- ja koulumatkaliikuntaa. Rehtoreiden ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota liikuntakasvatusmyönteisen ilmapiirin ja hyvinvointia edistävän koulun toimintakulttuurin luomiseen. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee lisäksi varata riittävät resurssit liikunnan opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opetuksen toteuttamiseen. Julkaisija: Opetushallitus