Painettu lukiodiplomin todistuspohja

Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilattuja painettuja todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää. Uusien painettujen todistuspohjien tilaaminen ei kuitenkaan ole enää mahdollista. Lukiodiplomien tilattavien painettujen ja numeroitujen todistuspohjien painos on loppunut. Keväästä 2012 lukiot ovat voineet siirtyä käyttämään maksutonta, sähköisesti täytettävää ja tulostettavaa todistuspohjaa.

Painettujen todistuspohjien käyttöohjeita ja tukimateriaaleja:

Todistuksen etusivun täyttöohjeet (pdf)
Sähköisesti täytettävä todistuksen etusivu (pdf-pohja)
Todistuksen kääntöpuoli (pdf)
Muiden paitsi kuvataiteen lukiodiplomien sähköisesti täytettävä todistuksen kääntöpuoli (pdf-pohja)
Kuvataiteen lukiodiplomin sähköisesti täytettävä todistuksen kääntöpuoli (pdf-pohja).

Painetun lukiodiplomitodistuksen kääntöpuolen oppiainekohtaisia lukiodiplomiohjeita

Täyttöohjeet Kotitalouden lukiodiplomitodistukseen (pdf)
Kuvataiteen lukiodiplomitodistuksen kääntöpuolen täyttöohje (pdf)
Liikunnan lukiodiplomitodistuksen kääntösivun täyttöohje (pdf)
Median lukiodiplomitodistuksen kääntösivun täyttöohjeet (pdf)
Teatterin lukiodiplomin kääntösivun täyttöohje (pdf)

Tanssin lukiodiplomi / painettu todistuspohja

Lukiodiplomin osat

  • Tanssillisen tehtävän (tanssijana esiintyminen/koreografia) sekä tutkielman tai teosanalyysin aiheet ja arvosana.

B) Kokonaisarvosanan kriteerit

  • Kuvaus siitä, miten kokonaisarvosana muodostuu
    •  tanssillinen työ 70 prosenttia
    •  tutkielma/teosanalyysi 30 prosenttia

Tanssillisesta tehtävästä annettava sanallinen arvio liitetään opiskelijan keräilyportfolioon.

Ohje lukiodiplomitodistuksen etusivun ja kääntöpuolen sähköiseen täyttöön ja tulostamiseen (pdf)
Lukiodiplomitodistuksen kääntöpuolta sähköisesti täyttäessänne ja tulostaessanne huomioikaa oppiaine- tai alakohtainen ohje.