Matematiikan lehtiä

Solmu

Matematiikkalehti Solmu on verkkolehti, johon liitetään esimerkiksi opettajien täydennyskoulutusmateriaalia sekä kouluissa käytettäväksi tarkoitettua opetusmateriaalia.

Kouluille ja kaikille matematiikasta kiinnostuneille tarkoitettua Matematiikkalehti Solmua alettiin julkaista joulukuussa 1996 Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella Nokian ja Taloudellisen Tiedotustoimiston rahoituksella. Vuosina 1997–2001 Opetusministeriö avusti Solmua LUMA-rahoilla.

Vuodesta 2000 lähtien on Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukenut Solmua. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut erillisiä projekteja.

Ulkomaisia lehtiä 

Nämnaren (Ruotsi)

Matematik (Tanska)
- Tehtäviä 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics, USA)
- Tuntisuunnitelmia, appletteja, videoita

Nrich, Specialists in Rich Mathematics (Englanti)

ATM lehdet (Association of Teachers of Mathematics, Englanti)