Verkkomateriaaleja opetukseen

Etälukion Pitkän matematiikan verkkomateriaali
Etälukion verkkomateriaalit tarjoavat lisäaineistoa ja tehtäviä etäopiskelijan itseopiskelun tueksi. Soveltuvin osin niitä voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Materiaali vastaa uusia aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.

Teknologia ja yhteiskunta
Verkkomateriaali tutustuttaa lukiolaiset aihekokonaisuuden aihepiiriin. Teemoina ovat teknologia, sen eri osa-alueet, tekijät, historia ja nykypäivä. Materiaali sisältää asiantuntijoiden artikkeleita, tehtäviä eri oppiaineisiin ja linkkejä mielenkiintoisiin aineistoihin.

Valtakunnallinen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Sivuille on listattu esimerkiksi vierailu- ja tutustumiskohteita, lehtiä sekä verkkomateriaaleja oppiaineittain.

Luma-keskuksen alaisena toimii matematiikan opetuksen resurssikeskus Summamutikka. Keskus tarjoaa ideoita ja neuvoja toiminnallisen matematiikan opetukseen sekä matematiikkakerhojen ja matematiikkapäivien järjestämiseen. Summamutikan kirjaston lainausoikeus on kaikilla matematiikkaa opettavilla, ja kirjoja saa lainata viikoksi kerrallaan. Ideavarasto on luettavissa verkkosivuilla. Helsingin Yliopisto

Tilastot oppiaineittain
Opiksi -sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista. Julkaisija: Tilastokeskus

Tilastoja tilastokeskuksen sivuilta
Internet on tiedon ja ideoiden lähde ajankohtaisia vinkkejä etsivälle matematiikan opettajalle. Laskutehtävien taustalle voi verkosta hakea esimerkiksi jatkuvasti päivitettäviä tilastoja. Ajankohtaiset ja mielenkiintoiset laskutehtävät täydentävät oppikirjaa tai toimivat lisätehtävinä nopeille laskijoille.

Matematiikan sanakirja
Matemaattiset termit, suomi-ruotsi-englanti-venäjä. Tuotanto: Opetushallitus

Cinderella ja Geometer's Sketchpad ovat kaupallisia vuorovaikutteisia geometrian ohjelmia, joista voit ladata kokeiluversion.

GeomeTricks -ohjelma
GeomeTricks on ilmainen, helppokäyttöinen ohjelma Tanskasta. Se on tarkoitettu geometristen kuvioiden harppi-viivain -konstruktioihin sekä näiden kuvioiden tutkimiseen. Lisäksi ohjelmalla voi tuottaa mm. geometrisia uria ja fraktaaleja!