Ops käytäntöön

Musiikin Ops käytäntöön -verkkomateriaalin tarkoituksena on auttaa opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Materiaalissa käsitellään muuna muassa, mikä on muuttunut edellisiin opetussuunnitelman perusteisiin nähden, arviointia ja opetussuunnitelman perusteita kurssikohtaisesti.